ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďte výhodnější a šetrnější řešení dopravy na jih od Prahy! Náš hlas
loading

Žádejte hejtmanku středočeského kraje a ministra dopravy

k naplňování tezí Dopravní politiky ČR pro období let 2014–2020 s výhledem do roku 2050 z dubna 2013. Podle této politiky je výstavba středočeské D3 ukázkovým příkladem toho, jak se dálnice stavět nemají. Tato politika také určuje koncepci dopravy, která je založená na kombinaci individuální a věřejné dopravy, a vyzývá příslušné orgány ke snižování individuální a kamionové dopravy a k ochraně přírody. Zašlete hejtmance a ministrovi dopravy e-maily s výzvou k naplňování těchto tezí. Pokud chcete, můžete znění těchto e-mailů upravit dle vlastního uvážení. Po odeslání formuláře Vám na Váš e-mail zašleme ověřovací e-mail. Nezapomeňte zaškrtnou oba e-maily, pokud chcete odeslat e-mail hejtmance i ministrovi dopravy. Váš podpis do konceptu výzvy nedoplňujte, pod výzvu bude doplněn automaticky.