ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Iniciativa za účelné a hospodárné řešení dopravy ve středních Čechách
loading

Aktuality

Další problém pro středočeskou dálnici D3. Ministerstvo ŽP zrušilo rozhodnutí o výjimkách z ochrany živočichů

7. 9. 2020 (Tisková zpráva)

Ministerstvo životního prostředí aktuálně zrušilo dvě vydaná rozhodnutí o výjimkách z ochrany živočichů - pro jeden úsek dálnice D3 a pro stavbu Týneckého přivaděče. Krajský úřad Plzeňského kraje musí znovu projednat žádost Ředitelství silnic a dálnic o udělení výjimky z ochrany zákonem chráněných druhů živočichů, pro které žádalo v souvislosti s přípravou středočeské dálnice D3. Odvolání podaly obce, vlastníci pozemků i spolky. Územní řízení pro středočeskou D3 nemůže proběhnout bez pravomocného udělení těchto výjimek, příprava stavby tak nabere další výrazný skluz.

MŽP v postupu KU Plzeňského kraje spatřuje podstatnou vadu řízení. Michal Bernard z Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard, který dotčené obce a spolky zastupuje, k tomu říká: „S ohledem na argumentaci MŽP v obou rozhodnutích je více než pravděpodobné, že dojde ke zrušení povolení i pro zbývající dva úseky dálnice D3, Jesenice - Václavice a Václavice – Voračice. Vzhledem k nedostatkům v dokumentaci (např. neúplný výčet zvláště chráněných živočichů v území, zastaralost průzkumů aj.) i procesním komplikacím může proces schvalování výjimek ještě dlouho trvat a není vůbec jasné, zda výjimka kdy udělena bude.“  Středočeský kraj v čele s hejtmankou Jaroslavou Pokornou - Jermanovou (ANO) byl v minulosti usvědčen z podjatosti v rozhodování v souvislosti se středočeskou D3. V důsledku protežování kontroverzního projektu tzv. západní varianty středočeské D3 byla část rozhodovacího procesu – udělování výjimek z ochrany cenné přírody – odejmuta krajskému úřadu Středočeského kraje; Ministerstvo životního prostředí jím pověřilo plzeňský krajský úřad. Hejtmanka, jejímž poradcem se stal majitel Pragoprojektu (významný dodavatel v projektu středočeské D3) současně tlačí na obce: pokud nebudete spolupracovat v přípravě dálnice, nedostanete vodovod.

Příprava stavby dálnice D3 ve Středočeském kraji se tak dále komplikuje, po mnoha letech je stále na počátku, územní řízení se ještě nerozeběhlo, opakuje se proces posuzování vlivů na životní prostředí v úseku  Jílové – Hostěradice, zpracovává se nová EIA na vyústění D3 na Pražský okruh u Jesenice. Na počátku roku 2022 skončí platnost stanoviska EIA.

Poznámky pro editory:
https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/dalnici-d3-u-prahy-hrozi-zpozdeni-jeji-osud-bude-mit-v-rukou-plzen-20190415.html

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/220562248410019-zabijeni-povoleno DŮLEŽITÉ V ČASE 13.10-16.30 

https://echo24.cz/a/SgPpy/jermanova-zaklekla-na-obce-pokud-nebudou-spolupracovat-na-priprave-d3-nebude-vodovodni-privadec

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/dostavba-d3-zacne-v-roce-2024-tvrdi-vlada-zcela-nerealne-reaguji-odpurci-40290922 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3175296-uz-jedenact-obci-odmita-stredoceskou-cast-dalnice-d3-nekteri-jsou-pro-rozsireni 

https://eurozpravy.cz/domaci/politika/babis-si-dnes-vyslechl-odpurce-stredoceske-d3.df30c357

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/v-jesenici-u-prahy-vznikne-nejsirsi-dalnice-v-cesku-40330113

Premiér Babiš jednal s odpůrci středočeské dálnice D3 o řešení dopravy na jih od Prahy

2. 9. 2020 (Tisková zpráva)

11 obcí, 1500 občanů a 6 spolků podepsaných pod peticí Alternativy středočeské D3 (www.alternativad3.cz/petice) požaduje, aby vláda a Ministerstvo dopravy věnovali pozornost bezodkladnému zlepšení bezpečnosti a průjezdnosti na silnici I/3 a veřejné dopravě před doposud protežovanou středočeskou dálnicí D3. Premiéra zaujala předkládaná řešení a navrhl pokračovat v jednání. Další schůzka by se měla uskutečnit ještě na podzim tohoto roku.

Z navržených opatření se jednalo zejména o přidání dalších jízdních pruhů, zahloubení silnice u Benešova, obchvatech Benešova, Olbramovic a Miličína, a o bezpečných mimoúrovňových křižovatkách. 

Strategie Ministerstva dopravy na dostavbu SD3 podle projektu západní varianty je v rozporu s aktuální Dopravní politikou ČR (strategický vládní dokument) a odporuje i Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1315/2013. Studie ekonomické a dopravní výhodnosti celé dálniční stavby není aktuální. Zhruba 60 km nové dálnice za neúnosných 62 mld. Kč by podle kritiků dopravu v území příliš nezlepšilo a způsobilo by naopak nové problémy, zejména zahlcení regionu další dopravou, otevření hodnotné krajiny Posázaví, Neveklovska a České Sibiře developerům nebo ohrožení vodních zdrojů. Odpor sjednocených obcí proti dostavbě projektu dálnice z 80. let minulého století sílí. Odborná oponentura projektu středočeské D3 ukázala značné technické nedostatky a rizika v území, kterým je trasa dálnice navržena. Zástupci Alternativy středočeské D3 požadují řešit dopravu na jih od Prahy dříve a efektivněji než s pomocí problematické dálnice. 

Roman Andres, předseda Alternativy středočeské D3, vysvětluje: „Nejsme odpůrci dálnic obecně a nejde nám o přesunutí západní trasy dálnice. Jsme rádi, že jsme byli po mnoha letech snažení konečně vyslyšeni a jednáme o řešeních, která mohou v brzké době pomoci lidem v regionu. Alternativa 0+ je soubor opatření ve stávajících koridorech, který vyjde stát levněji o desítky miliard, nebude indukovat novou dopravu tak jako dálnice, nezlikviduje krajinu a neohrozí zdejší obce.“ 

Pavel Smutný, starosta Jesenice, k tomu říká: „Bylo by pro nás nepřijatelné, aby se povolila další zátěž blízkého okolí Jesenice, protože by to vedlo k zásadnímu porušování hygienických limitů hluku a k vážnému poškození zdraví obyvatel.  Navíc samotná studie pořízená pro Ministerstvo dopravy prokazuje již nyní překročení ekonomické výhodnosti dálnice o desítky procent- prostě se občanům ČR nevyplatí, snad s výjimkou dodavatelských firem a zainteresovaných osob.“

Kontakty:
PhDr. Roman Andres, Alternativa středočeské D3, z.s., tel. 732 906 107
Ing. Pavel Smutný, starosta města Jesenice, tel. 602 684 818

Poznámky pro editory:

https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/dalnici-d3-u-prahy-hrozi-zpozdeni-jeji-osud-bude-mit-v-rukou-plzen-20190415.html

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/220562248410019-zabijeni-povoleno DŮLEŽITÉ V ČASE 13.10-16.30 

https://echo24.cz/a/SgPpy/jermanova-zaklekla-na-obce-pokud-nebudou-spolupracovat-na-priprave-d3-nebude-vodovodni-privadec

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/emise-z-dopravy-v-cesku-rostou-temer-nejrychleji-z-cele-eu/r~83f15c24975011e9b7740cc47ab5f122/

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/dostavba-d3-zacne-v-roce-2024-tvrdi-vlada-zcela-nerealne-reaguji-odpurci-40290922 

https://www.lidovky.cz/domov/roky-je-nicil-hluk-z-obchvatu-v-cesku-zastani-nenasli-pomohla-jim-az-evropska-unie.A160103_171320_ln_domov_ele

Hejtmanka Jermanová (ANO) ve střetu zájmů

1. 9. 2020 (Tisková zpráva)

Středočeská dálnice D3, protežovaná hejtmankou Jermanovou, je stále na počátku schvalovacího řízení. Projekt navíc trpí zásadními vadami. Například odporuje Dopravní politice ČR (strategický vládní dokument), odporuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1315/201, studie ekonomické a dopravní výhodnosti celé dálniční stavby není aktuální a je účelově zkreslené.

Sám premiér v loňském roce při své návštěvě Jílového u Prahy nad mapami zpochybnil západní variantu dálnice D3. „Zkapacitnění I/3 je na první pohled kratší, mohlo by být levnější a už tam ta silnice je,“ namítal Andrej Babiš při debatě se zástupci ŘSD, MD a Středočeského kraje, proč prosazují západní variantu.

V roce 2011 prohlásil Andrej Babiš: „Jsem přesvědčen, že resort dopravy patřil v minulosti z hlediska korupce k nejvíce rozkrádaným resortům v ČR. V českém podnikatelském prostředí se o tom mluví dlouho a všichni to kupodivu považují za naprosto přirozené a normální. Resort dopravy, který pláče, že nemá peníze, byl, a možná i stále je tunelován.“ (Andrej Babiš, Společnost pro rozvoj silniční dopravy 2011).

Ani situace na krajském úřadu Středočeského kraje není výjimkou. Hejtmanka Jermanová je horlivým zastáncem středočeské D3. Veřejným tajemstvím pak jsou její nadstandardní vztahy s dodavatelskou firmou Pragorpojekt. 

V loňském roce středočeská hejtmanka spolu s ředitelem Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Zdeňkem Dvořákem a koordinátor investorské přípravy a realizace staveb dálnic Markem Svobodou vytvořili pracovní skupinu, jež má urychlit výstavbu dálnice středočeské D3.  Práce těchto tří lidí nemá být jen formální, skupina chce urychlovat přípravné práce a zejména se zasazovat o zkrácení doby nutné pro vydání územního rozhodnutí.

Marek Svoboda coby koordinátor investorské přípravy a realizace staveb dálnic je de facto vlastník společnosti Pragoprojekt, a. s., což je „dvorní dodavatel“ ŘSD, a je to zároveň společnost, pro niž je středočeská D3 strategickou zakázkou. V čele Pragoprojektu stojí představenstvo s jedním členem, tím je předseda představenstva Ing. Marek Svoboda. Ve funkci je od roku 1995. Pragoprojekt je akciovou společností jediného akcionáře,  společnosti Pragoconsult, spol. s r.o. Tento jediný akcionář (Pragoconsult) má jediného společníka a jednatele. Tím je (překvapivě) Marek Svoboda. Vzhledem k majetkové struktuře Pragoprojektu asi neexistuje výhodnější struktura pro korupční aktivity. Pověřit koordinací investorské přípravy a realizace staveb dálnic Marka Svobodu je do očí bijícím střetem zájmů.

Samotná hejtmanka Jermanová (ANO) byla už jednou usvědčena z podjatosti v rozhodování v souvislosti se středočeskou D3. V důsledku jejího protežování kontroverzního projektu tzv. západní varianty středočeské D3 byla část rozhodovacího procesu – udělování výjimek z ochrany cenné přírody – odejmuta krajskému úřadu Středočeského kraje; Ministerstvo životního prostředí jím raději pověřilo plzeňský krajský úřad (více zde).

Poznámky pro editory

https://berounsky.denik.cz/z-regionu/popohnat-vystavbu-dalnic-maji-hejtmanka-a-dva-muzi-20190506.html

https://www.alternativad3.cz/archive/13/dopis-hejtmanky-sd3-2020001.pdf

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/dostavba-d3-zacne-v-roce-2024-tvrdi-vlada-zcela-nerealne-reaguji-odpurci-40290922
 

Lživá cena dálnice jako argument pro její výstavbu?

29. 8. 2020 (Tisková zpráva)

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ve své snaze protežovat problematickou středočeskou dálnici D3 opakovaně uvádí výrazně nižší cenu této stavby, než jaká odpovídá realitě. Proti 38 miliardám, o kterých mluví hejtmanka, totiž stojí reálný odhad realizačních nákladů ve výši 62 miliard. Tuto částku uvádí Národní investiční plán, a usvědčuje tak hejtmanku z účelové lži.

Středočeská Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová výstavbu středočeské dálnice D3 dlouhodobě protežuje. S její aktivitou na dálnici navázanou se pojí řada problémů. Například podle Národního investičního plánu vlády z prosince 2019 se na stavbu středočeské části dálnice D3 od Pražského okruhu na hranice mezi Středočeským a Jihočeským krajem počítá s částkou 62 miliard korun (odkaz zde a https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Narodni-investicni-plan-CR-2020_2050.pdf). 

Hejtmanka přitom deklaruje cenu nižší – např. v červenci minulého roku kraj mluvil o 37,9 miliardách bez DPH (odkaz https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/tiskove-informace/aktuality/-/blogs/pracovni-skupina-vytvorena-k-urychleni-dostavby-dalnice-d3-a-d4-se-sesla-ke-svemu-jednani-za-ucasti-ministra-dopravy). Ředitelství silnic a dálnic pak ve svých informačních letácích z července 2020 udává pět úseků dálnice za necelých 30 miliard Kč bez DPH. Tiskoviny s cenami jednotlivých úseků naleznete zde.

Kde vznikl křiklavý nesoulad mezi cenou, kterou deklaruje hejtmanka, a cenou uváděnou v Národním investičním plánu? Reálný odhad nákladů roste úměrně navyšování nákladů na sanaci vad a nedostatků projektu a neustále se zvyšuje, což pochopitelně vítají dodavatelé projektu. Nižší částka ale samozřejmě poslouží jako argument pro výstavbu dálnice ve smyslu logicky „co je levnější, je realizovatelnější“, a snad také zakryje fakt, že dosud chybí studie ekonomické a dopravní výhodnosti celé dálniční stavby.

Na nesrovnalosti ohledně ceny dlouhodobě upozorňuje organizace Alternativa středočeské D3, která rovněž nechala projektovou dokumentaci zhodnotit soudními znalci. Ti povětšinou hodnotí projekt jako nevýhodný pro dané území a nezpůsobilý k realizaci kvůli závažným nedostatkům a rizikům. Pořizovací cena dálnice přitom představuje pouze pětinu nákladů na její provoz v uvažovaném horizontu 100 let. Vloni k tomuto problému zasílala Alternativa středočeské D3 výzvu premiérovi Babišovi (znění zde).

Cena, kterou uvádí Národní investiční plán, je přitom známa delší dobu. Situační zpráva ŘSD z roku 2016 na základě posledních a dosud platných odborných podkladů (technickoekonomická studie TES 2015) uváděla cenu 60 mld na 60 km SD3. Cenu potvrdil ještě v roce 2017 mluvčí MD v reportáži Nedej se

Nejasné jsou i termíny: zatímco podle investičního plánu má stavba dálnice začít v roce 2025, pracovní skupina ustavená Středočeským krajem k urychlení stavby D3 uvedla plánovaný začátek na rok 2026 (více zde), a premiér Babiš mluvil o roku 2024. Proti dálnici dlouhodobě bojují občané, spolky i obce, poukazují na problémy při její výstavbě i případném zprovoznění. Bojí se dopadů megalomanské dálniční stavby na obyvatelnost obcí, na krajinu a její vodní režim i zdravotních důsledků.

Další odkazy:

1. https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/219562248410026-mame-jasnou-trasu/

2. https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/220562248410019-zabijeni-povoleno/ DŮLEŽITÉ V ČASE 13.10-16.30

3. https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/vystavba-dalnice-d3-je-v-planu-penize-na-ni-budou-slibil-babis_527566.html

Je Dopravní politika ČR pouhým cárem papíru?

24. 8. 2020 (Tisková zpráva)

Praha, 23. 8. 2020 - Iniciativa Alternativa středočeské D3 vyzvala ministra dopravy a hejtmanku Středočeského kraje k naplňování tezí Dopravní politiky ČR ve Středočeském kraji.

V dubnu 2013 vydala vláda ČR vrcholový strategický dokument „Dopravní politika ČR pro období let 2014–2020 s výhledem do roku 2050“. Alternativa středočeské D3 vytýká ministrovi a hejtmance, že do roku 2020 nebylo ve Středočeském kraji z této koncepce realizováno téměř nic.

Kritika se týká zejména nedostatečného zvyšování podílu osobní železniční dopravy na úkor individuální dopravy automobilové. Krajský úřad má dokonce na železnici problémy – podle pracovníků drah ani není schopen správně naplánovat počty vagonů na místních tratích. 

Roman Andres z iniciativy AD3 říká: „Téměř hotový je IV. železniční koridor, po jehož úplném dokončení v roce 2028 bude možno dojet z centra Prahy do Tábora za 63 minuty a do Českých Budějovic za 92 minuty. U většiny zastávek trati 220 v úseku od Prahy na jih však není dostatek míst k parkování ani zabezpečených prostor pro úschovu kol, autobusové spoje nenavazují na vlakové, autobusová nádraží bývají od vlakových vzdálená a chybí mezi nimi kyvadlová doprava.“

Podle zástupců iniciativy AD3 totiž prioritou hejtmanky Středočeského kraje není moderní koncepce místní dopravy, ale kontroverzní projekt středočeské dálnice D3 vedené přes hodnotnou krajinu Českého Meránu, Voticka, dolního Posázaví a přírodního parku Střed Čech.

Dopravní politika ČR přitom říká, že je nezbytné vytvořit jeden dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Klíčové mají být terminály zajišťující propojení železniční, autobusové, nemotorové a individuální dopravy. Důležité je také začít preferovat veřejnou dopravu tak, aby její páteř tvořila doprava kolejová. Hejtmanka Středočeského kraje a zodpovědné orgány včetně ministerstva dopravy však proklamují, že řešením dopravy v jižním koridoru je právě středočeská dálnice D3. 

Alternativa středočeské D3, z.s.
info@alternativad3.cz
kontaktní osoba: Roman Andres tel.: 732 906 107

Poznámky pro editory:
https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Strategie/Dopravni-politika-a-MFDI/Dopravni-politika-CR-pro-obdobi-2014-2020-s-vyhled/Dopravni-politika-CR-2014-%E2%80%93-2020.pdf.aspx 

https://benesovsky.denik.cz/ctenar-reporter/zlepsuje-skutecne-stredocesky-kraj-dopravu-20200313.html

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prazska-doprava-na-pokraji-kolapsu-vznikl-plan-co-s-tim-82657

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/dostavba-d3-zacne-v-roce-2024-tvrdi-vlada-zcela-nerealne-reaguji-odpurci-40290922

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/220562248410019-zabijeni-povoleno/

Premiér Babiš jednal s odpůrci středočeské dálnice D3 o řešení dopravy na jih od Prahy
2. 9. 2020
11 obcí, 1500 občanů a 6 spolků podepsaných pod…
Hejtmanka Jermanová (ANO) ve střetu zájmů
1. 9. 2020
Středočeská dálnice D3, protežovaná hejtmankou…
Lživá cena dálnice jako argument pro její výstavbu?
29. 8. 2020
Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ve…
Je Dopravní politika ČR pouhým cárem papíru?
24. 8. 2020
Praha, 23. 8. 2020 - Iniciativa Alternativa…
Ředitelství silnic a dálnic plánuje pražský okruh u Jesenice rozšířit na osm pruhů
30. 6. 2020
Jesenice, 30. 6. 2020, tisková zpráva Alternativy…
Zlepšuje skutečně Středočeský kraj dopravu?
18. 3. 2020
Středočeský kraj pro zlepšení dopravní situace v…
Středočeská dálnice v roce 2024? Nereálné!
21. 7. 2019
Zahájení stavby středočeské D3 v roce 2024 je…
Ministerstvo dopravy propaguje kontroverzní dálnici na úkor místních lidí
17. 7. 2019
Ministerstvo dopravy proti lidem v regionu. Na…
Jesenice nesouhlasí se středočeskou dálnicí D3. Není zdaleka sama.
26. 5. 2019
Dne 23. května proběhla v Jesenici u Prahy beseda…
Projekt středočeské D3 ohrožuje rekreační zázemí Pražanů
28. 8. 2018
Jen málokdo nezná Posázaví, tradiční rekreační…
Válka o vodu v ČR začíná! Které ministerstvo bude na straně lidí?
18. 7. 2018
Žluté trávníky, vyprahlé zahrady, mrtvé lesy,…
Zanedbaná a nebezpečná silnice I/3, tzv. Benešovská
22. 2. 2018
Dne 21. února 2018 se na silnici I/3 u Bystřice…
Lobbisté a spekulanti si brousí zuby na dálnici D3
24. 4. 2017
Spolek pro výstavbu D3 a R4 svolal na dnešek do…
Splňte sliby v krajské dopravě, vyzývají spolky Starosty a nezávislé
25. 10. 2016
Spolky sdružené v iniciativě Alternativa…
Babišův týdeník manipuluje s krajskými volbami
23. 9. 2016
Týdeník 5plus2, jeden z titulů mediálního domu…
Starostové: špatnému projektu D3 se budeme aktivně bránit
9. 9. 2016
Na pozvání iniciativy Alternativa středočeské D3…
Dálnice D3 dopravní problémy středních Čech neřeší, shodli se občané v debatě
14. 6. 2016
Region jihu středních Čech potřebuje zlepšit…