ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Iniciativa za účelné a hospodárné řešení dopravy ve středních Čechách
loading

Aktuality

Zlepšuje skutečně Středočeský kraj dopravu?

18. 3. 2020 (Tisková zpráva)

Středočeský kraj pro zlepšení dopravní situace v našem regionu dělá velmi málo. Potřebná opatření se buď nerealizují vůbec, nebo jen pomalu. Místo práce na reálných zlepšeních Kraj neustále propaguje problematickou a předraženou dálnici D3, jejíž projekt je v rozporou s oficiální Dopravní politikou ČR.

Poslední doklad podivné krajské dopravní politiky přišel letos v únoru. Po téměř třiceti letech čekání se tehdy Olbramovice dočkaly stavebního povolení silničního obchvatu. Tuto zprávu Krajský úřad Středočeského kraje hrdě uveřejnil v médiích – bohužel už zapomněl dodat, že Řízení o vyvlastnění pozemků potřebných pro stavbu bylo přerušeno, a stavět se tudíž jen tak nebude. Problém je mj. v pasivitě Kraje při výkupu pozemků pro potřebné stavby. Sporné pozemky mohl Kraj vykoupit (není vázaný tabulkami ŘSD) a postoupit ŘSD.

Rozdíl v cenách by nebyl pro krajský rozpočet rozhodně nic neúnosného. Jenže se zdá, že Kraj v čele s hejtmankou Jermanovou, jež je horlivou propagátorkou středočeské D3, olbramovický obchvat, potažmo situace místních obyvatel, vůbec nezajímá. V dubnu loňského roku hejtmanka podepsala memorandum o urychlení výstavby D3 a D4 – bohužel nepodepsala (a ani neiniciovala) žádné memorandum o zlepšení neúnosné situace v dopravním koridoru silnice I/3.

Za cenu četných omezení občanů a za velké peníze se zde provádí drobné změny (značení apod.), zatímco zásadní opatření, která by zlepšila průjezdnost a bezpečnost provozu a ulevila okolním obcím, prostě chybí. Všichni při tom víme, že klíčové problémy jsou na této silnici právě v Olbramovicích, Benešově a Miličíně a dále v nedostatečné dopravní kapacitě mezi Benešovem a Mirošovicemi. 

Najde se adekvátní řešení?

Jaká další důležitá zlepšující opatření – kromě řešení v Olbramovicích, Benešově či Miličíně – připadají v úvahu? Jde o dostavění nájezdů, sjezdů a mimoúrovňových křižovatek v celé trase frekventované silnice I/3 (měly by nahradit stávající nebezpečné „T“ křižovatky), změnu uspořádání jízdních pruhů na 2 + 2 oddělené svodidlem v úseku Benešov–Mirošovice (právě zde je totiž zhruba dvojnásobná dopravní intenzita oproti jižní části silnice I/3 v našem kraji) a obchvat Křešic na silnici I/18 v blízkosti spojení obou silnic u Olbramovic. 

Nejde jen o opomíjení modernizace I/3, které by mohlo dopraví problémy regionu rychle vyřešit, a o protežování problematické středočeské D3, jejíž výstavba (dojde-li k ní) se ztrácí v budoucnosti. Rozporuplná je i celá koncepce. Kraj podporuje navýšení automobilové dopravy vedené do Prahy prostřednictvím středočeské D3, ale současně plánuje její omezení, podílí se na projektu omezení automobilové dopravy v hlavním městě To odporuje i Dopravní politice ČR – vrcholnému vládnímu strategickému dokumentu resortu. Na tuto situaci samozřejmě doplácejí místní obyvatelé.

Pavel Šidák

ke stažení v PDF

Obce Posázaví, Benešovska a Voticka trápí zátěž dopravou, špatná průjezdnost a bezpečnost silnic v regionu. Spoléhat se na plánovanou dálnici je nejisté.

22. 11. 2019 (Tisková zpráva)

Představitelé třinácti obcí ležících na trase plánované dálnice D3 se sešli na setkání, které pořádala iniciativa Alternativa středočeské D3 ve spolupráci s městysem Netvořice. Účastníci se mj. zabývali otázkou, jestli dálnice může vyřešit problémy, které obce na její trase skutečně trápí. Obce by před dálnicí raději upřednostnily rychleji proveditelná a efektivnější dopravní opatření.

Existují pádné důvody pochybovat, že se středočeskou D3 podaří vybudovat v avizovaném termínu, s avizovaným rozpočtem, a že dálnice skutečně zlepší situaci zejm. na páteřní komunikaci Benešovska – silnici I/3, jak tvrdí její investor. Obce však už dále nechtějí spoléhat na sliby politiků – poučení z Olbramovic, kde na obchvat obce čekají bez mála třicet let, je jim výstrahou. Realizovat řadu lokálních řešení je neodkladné tak jako tak, bez ohledu na dálnici.

„Nejsme zde všichni odpůrci dálnice, shodujeme se však v tom, že zlepšení místní dopravy je prioritou před problematickým projektem středočeské D3,“ komentuje setkání místostarostka Netvořic Ivana Fulínová. „Zdejší dopravní problémy musíme společně řešit lépe a dříve než s pomocí dálnice. Tyto problémy dálnice nevyřeší, naopak je bude ještě více komplikovat,“ dodává Tomáš Krása, zastupitel Lešan.

Projekt středočeské D3 v tzv. západní variantě, jej prosazuje Ředitelství silnic a dálnic a hejtmanka Středočeského kraje Jermanová, pochází z osmdesátých let 20. století. Neprošel ještě územním řízením, nemá dokumentaci pro stavební povolení a pochopitelně ani stavební povolení a vypořádány nejsou vztahy s vlastníky dotčených pozemků. Podle kritiků odčerpává dálnice pozornost a finance od opatření, která by měla mít před stavbou dálnice přednost. Indukce další dopravy prostřednictvím plánované dálnice, a tím i plošné zvýšení zátěže širokého okolí je při tom neoddiskutovatelná hrozba.

Předseda Alternativy středočeské D3 Roman Andres situaci komentuje: „Sjednocené a aktivní obce uspějí, jejich role v obhajování zájmů místních lidí je zcela klíčová. Mnoho potřebných zlepšujících opatření, po nichž zdejší obce dlouho volají, je přitom dostupných mnohem dříve a jsou technicky finančně dostupnější než stavba dálnice.“ Jedná se zejména o odstranění překážek plynulosti a bezpečnosti provozu na silnici I/3 (obchvaty Olbramovic, Benešova a Miličína, nové mimoúrovňové křižovatky, nové jízdní pruhy), ale i o další stavby uvnitř regionu mezi Vltavou a Sázavou. Pomoc zdejší obcím by tak podle Alternativy mohla přijít dříve a s větší efektivitou než prostřednictvím dálnice, kterou iniciativa dlouhodobě kritizuje. „S Alternativou středočeské D3 mohou vést dialog všechny obce, které řeší místní dopravu, a rádi vejdeme v jednání i s obcemi, které nesdílejí naše protidálniční stanovisko,“ doplňuje Andres.

Poznámky pro editory:

Alternativa středočeské D3 je nezávislá iniciativa občanů, spolků a obcí v trase kontroverzní středočeské D3. Podporovatelé iniciativy sdílí stanovisko zakotvené v petici, která má nyní přes 1.300 podpisů jednotlivců a kterou podepsalo již 11 zdejších obcí. Více na webu: www.alternativaD3.cz/petice. Vizte rovněž zprávy o dění v Jílovém u Prahy 17. 7. 2019 při jednání premiéra Andreje Babiše o středočeské D3:  

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionechpraha/219411000140718-udalosti-v-regionech/obsah/708735-stavba-dalniced3
https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/17-7-2019-velke-zpravy-vlada-dnes-resilavystavbu-kritizovaneho-useku-dalnice-d3
https://www.novinky.cz/domaci/510778-nechceme-dalnici-protestovali-lide-prinavsteve-babise.html
https://www.e15.cz/domaci/babis-se-v-jilovem-setkal-kvuli-podobe-d3-s-odporempodivejte-se-co-kritikum-vadi-1360711
https://www.novinky.cz/ekonomika/511317-dostavba-d3-zacne-v-roce-2024-tvrdivlada-zcela-nerealne-reaguji-odpurci.html

Středočeská dálnice v roce 2024? Nereálné!

21. 7. 2019 (Tisková zpráva)

Zahájení stavby středočeské D3 v roce 2024 je zcela nereálné. Schvalovací proces kontroverzního projektu je prakticky na začátku. Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstvo dopravy klame veřejnost a možná i premiéra.

Na setkání premiéra, ministrů dopravy a životního prostředí se starosty obcí ležících na trase středočeského úseku dálnice D3, jež se konalo ve středu 17. července v Jílovém u Prahy, premiér uvedl jako termín zahájení výstavby tohoto dálničního úseku rok 2024 (viz např.  https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/babis-vystavba-stredoceskeho-useku-d3-by-mohla-zacit-v-roce-2024/1778461). Toto datum, které premiér získal z vyjádření Ministerstva dopravy a které následně převzala média, je však zcela nereálné. Schvalovací proces středočeské D3 je totiž – přestože se o dálnici mluví již několik desítek let – prakticky na samém začátku a nabírá zpoždění. Kritici upozorňují na zásadní vady a nepřesnosti zanesené v projektové dokumentaci, které v praxi znamenají pro okolní obce vážná rizika. Nejde zde o to, kdo by si dálnici přál či nepřál, ale o zákonný aspekt stavby, zda je projekt dobře připravený, zda ho jeho političtí propagátoři dostatečně znají a zda bude středočeská D3 pro území ČR a jeho obyvatele prospěšná. 

Projekt má za sebou zanesení do zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZUR, aktuálně přezkoumáváno správním soudem), posouzení vlivu na životní prostředí EIA (ovšem připravené na základě zastaralých podkladů; proces EIA se bude částečně opakovat). Nyní se připravuje dokumentace pro územní rozhodnutí (krátce po neúspěšném zahájení bylo přerušeno). Záměr dosud neprošel řízením o výjimkách z ochrany zvláště chráněných druhů. Záměr tedy neprošel ani územním řízením (včetně závazných stanovisek a vyjádření všech dotčených subjektů), nemá dokumentaci pro stavební povolení a pochopitelně ani stavební povolení a vyřešeno není ani vypořádání vztahů s vlastníky dotčených pozemků. 

Proti stavbě dálnice se v tuto chvíli ostře staví již 11 obcí na trase a řada souvisejících správních úkonů je napadána soudně. Petice iniciativy Alternativa středočeské D3 požaduje zvýšení bezpečnosti a průjezdnosti páteřní silnice I/3 (vč. obchvatů Benešova, Olbramovic a Miličína), které by mohlo dopravě v regionu pomoci mnohem dříve a levněji než problematická středočeská D3. Ta nejen že nevyřeší místní dopravní problémy, ale situaci by naopak mohla ještě zhoršit, neboť přitáhne do daného území další dopravu, především zahraniční tranzit s kamiony. Zničila by tak cenné přírodní lokality (a dostupné rekreační zázemí nejen pro Pražany), znehodnotila by v dnešní době již tak ohrožené vodní zdroje a krajinu by otevřela necitlivým zásahům developerských společností.

Poznámky pro editory:

Alternativa středočeské D3 je nezávislá iniciativa občanů, spolků a obcí v trase kontroverzní středočeské D3. Podporovatelé iniciativy sdílí stanovisko zakotvené v petici, totiž že středočeská D3 nevyřeší dopravní problémy regionu, naopak je bude ještě více komplikovat. Základ řešení existujících dopravních problémů spočívá ve zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti na páteřní silnici I/3 (tzv. Benešovská). Více na webu: www.alternativaD3.cz

Projekt středočeské D3 pochází ze 70. let, posouzení EIA bylo na základě dat 1960–2010, územní a další schvalovací řízení mají probíhat až po roce 2019. S ohledem na další okolnosti, zejména nekvalitní přípravu projektu a průměrnou délku výstavby dálnic v ČR, je možné dokončení projektu téměř jistě až po roce 2030. Toto má být řešení pro budoucí potřeby ČR v době očekávaných zásadních změn (ekonomika, technologie, klima aj.). Už teď je navíc prakticky jasné, že se ev. stavba středočeské D3 protáhne, zkomplikuje a prodraží.

Alternativa středočeské D3 požaduje bezodkladné zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti dopravy na páteřní silnici I/3 s pomocí dostavby obchvatů obcí Benešov, Olbramovice, Miličín, přidáním jízdních pruhů a mimoúrovňových křižovatek. Důležité je urychleně dobudování dálnice D4  z Prahy do Českých Budějovic přes Písek. 

Po brzké dostavbě dálnice D4 (Praha–Písek–České Budějovice), modernizaci IV. železničního koridoru a modernizaci silnice I/3 se stane výstavba středočeská D3 nadbytečnou. V těsné blízkosti by se tak ocitly hned 4 paralelní kapacitní dopravní trasy vedoucí od Prahy na jih.  

Ministerstvo dopravy propaguje kontroverzní dálnici na úkor místních lidí

17. 7. 2019 (Tisková zpráva)

Ministerstvo dopravy proti lidem v regionu. Na schůzku s premiérem a ministry v Jílovém u Prahy věnované kontroverzní západní variantě středočeské dálnice D3 se někteří zástupci obcí vůbec nechtěli dostavit. Vyčítají mu upřednostňování předražené dálnice na úkor řešení průjezdnosti a bezpečnosti dopravy v regionu, zejména benešovské silnice I/3.

Schůzky se kromě premiéra Andreje Babiše a hejtmanky Středočeského kraje zúčastnili také ministři dopravy a životního prostředí a ředitel ŘSD. Na setkání konfrontovala iniciativa Alternativa středočeské D3 premiéra se svými požadavky a vadami projektu středočeské D3, kvůli kterým by dálnice pro své okolí znamenala značnou hrozbu. Premiér i ministři argumentům Alternativy naslouchali se zájmem, nicméně na jednání, jež bylo v režii ministerstva dopravy, nebyl kritickému pohledu na dálnici dán dostatečný prostor. Jednání bylo a priori pojato jako propagace dálnice, a potvrdil se tak stav, kdy protežování problematická dálnice zastiňuje potřebnou modernizaci silnice I/3. Zatímco premiér s ministry a starostové jednali v uzavřeném sále, na náměstí proti dálnici protestovalo cca 250 obyvatel Jílového a obcí dotčených trasou SD3 s transparenty. 

Předseda Alternativy středočeské D3 Roman Andres situaci komentuje: „Premiér neodpověděl na otevřený dopis, který mu naše iniciativa podporující obce zaslala v červnu 2018. Proč hájí projekt, o kterém se předem ví, že je vadný, a který místní už téměř 30 let odmítají? Neodpověděl nám, jaká je ekonomická výhodnost podezřele vysoké investice 60 miliard Kč do středočeské D3 pro stát. Přitom už v dohledné době Jihočeský kraj obslouží dálnice D4, stávající silnice I/3 a IV. železniční koridor. Jaké přínosy vyváží tak obrovské náklady a ztráty?“ Podle iniciativy se nejedná o ojedinělý přešlap, ale o systematickou snahu Ministerstva dopravy prosadit dopravní stavby bez ohledu na názory veřejnosti. 

Právník Alternativy JUDr. Michal Bernard k tomu dodává: „Řešení stávajících dopravních problémů je možné mnohem dříve, levněji a snadněji s pomocí obchvatů obcí a důsledné modernizace silnice I/3 oproti stavbě komplikované dálnice. Ta může situaci ještě zhoršit, neboť přitáhne do daného území další dopravu (včetně zahraničních kamionů) a způsobí živelný rozvoj developerských projektů.“

Proti dálničnímu řešení se už v minulosti postavili další zástupci dalších politických stran. Věslav Michalik (STAN, starosta Dolních Břežan) řekl: „Nejdříve je třeba řešit aktuální problémy: integrovat veřejnou dopravu kraje a Prahy, postavit obchvaty na silnici I/3, dostavět Pražský okruh, dovést kolejovou dopravu do Jesenice. Pak se můžeme bavit o tom, zda ještě dálnici D3 potřebujeme.“

Josef Vacek (KDU-ČSL) uvedl: „Podle nás je řešením napojení veřejné dopravy Prahy a středočeského kraje, dostavba D4 a modernizace silnice I/3. Jsme rozhodně proti navržené trase dálnice D3 skrz Posázaví“. 

Poznámky pro editory:

Alternativa středočeské D3 je nezávislá iniciativa občanů, spolků a obcí v trase kontroverzní středočeské D3. Podporovatelé iniciativy sdílí stanovisko zakotvené v petici, totiž že středočeská D3 nevyřeší dopravní problémy regionu, naopak je bude ještě více komplikovat. Základ řešení existujících dopravních problémů spočívá ve zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti na páteřní silnici I/3 (tzv. Benešovská). Více na webu: www.alternativaD3.cz

Společnost IMOBA svěřenského fondu A. Babiše se před nedávnem odvolala proti stavebnímu povolení tolik potřebného obchvatu Olbramovic na silnici I/3. Předtím pozemky pro obchvat prodala státu pro výstavbu obchvatu a osminásobek odhadní ceny. Ministerstvo dopravy (ANO) zrušilo stavební povolení. Viz https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/218452801240037/video/659607

Jesenice nesouhlasí se středočeskou dálnicí D3. Není zdaleka sama.

26. 5. 2019 (Tisková zpráva)

Dne 23. května proběhla v Jesenici u Prahy beseda „Středočeská D3 u Jesenice: O projektu dálnice a jeho důsledcích pro okolí“. Odpor „zdola“, který se proti dálnici zdvihá, nelze přehlédnout: petici podepsalo více než 1100 lidí, proti stavbě je deset obcí a řada expertů potvrdila nevhodnodnost řešení i špatnou přípravu projektu. Stát však za každou cenu prosazuje projekt starý více než 40 let.

Obce na trase SD3 se bojí emisí a hluku, ztráty vodních a půdních zdrojů či zhoršení vodního a tepelného režimu krajiny. Obávají se rovněž živelného rozvoje průmyslových (logistických) staveb v blízkosti eventuální dálnice, které by negativně zasáhlo široké okolí. Obce se rovněž ohrazují proti postupu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a jsou zneklidněny i přístupem Krajského úřadu Středočeského kraje. Ten podle účastníků debaty nedostatečně řeší místní dopravní problémy (obchvaty obcí, odstranění kritických míst zejm. na silnici I/3), avšak prostřednictvím hejtmanky Jermanové (ANO) mohutně propaguje stavbu SD3. Dálnice však v reálu současné dopravní problémy těžko vyřeší a naopak bude indukovat další a rozsáhlejší dopravní zátěž okolí.

V Jesenici jsou již nyní překročeny hygienické limity v souvislosti s hlukem z okruhu. Odpovědí státu je úprava zákonných norem, manipulace s posudky apod. Stát také prosazuje další dálniční stavbu (SD3) v těsné blízkosti města. Ta je však v rozporu i s vládní strategii v boji se suchem, její projekt pracuje s neaktuální EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí), chybějí mu potřebné posudky a jeho příprava je vadná. Např. v oblasti poddolovaného Jílovska byly průzkumné vrty dělány mimo plánovanou trasu. Zarážející je zejména skutečnost, že na celý projekt SD3 nebyla nikdy provedena nezávislá analýza nákladů a přínosů. Obří investici ve výši 60 miliard korun tak v podstatě stát plánuje naslepo, aniž by měl zjištěnu její návratnost.

Besedu pořádalo město Jesenice ve spolupráci s iniciativou Alternativa středočeské D3, jako hosté vystoupili senátoři PČR Zdeněk Hraba a Ladislav Kos a starosta Vestce Tibor Švec. Ladislav Kos chápe SD3 jako nebezpečí pro rekreační zázemí. Podle jeho názoru se politici, kteří o stavbě rozhodují, chtějí před volbami prezentovat počtem postavených kilometrů dálnic. Zdeněk Hraba upozornil na alternativu dálniční stavby. Lze rozšířit stávající silnici I/3, na níž je již naplánována řada staveb a úprav, které by vedly k jejímu zkapacitnění. Využít to, co je již připravené, by bylo logické. V debatě byla zmiňována též změna stavebního zákona, která plíživě oklešťuje práva občanů ve prospěch dodavatelů staveb, mezinárodního obchodu a developerů. Hojně byla tematizována analogie středočeské D3 s dálnicí D8: projekty obou staveb jsou kritizovány odborníky i obyvateli dané lokality, obě mají komplikovanou trasu (v případě D8 se již ukázalo, jaké následky trasování nese) a obě stavby jsou přitom enormně protežovány státní mocí.

Projekt středočeské D3 nemá dosud územní rozhodnutí, stavební povolení, ani další potřebná schválení – např. potřebné výjimky ohledně dopadů na chráněné druhy organismů a jejich biotopy.

Další relevantní odkazy:

https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=17/05&rok=0&sestava=0
http://www.alternativad3.cz/wp-content/uploads/2018/12/otevreny_dopis_predsedovi_vlady_Babisovi.pdf
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/217562248410038-komu-zmizi-voda/

Zlepšuje skutečně Středočeský kraj dopravu?
18. 3. 2020
Středočeský kraj pro zlepšení dopravní situace v…
Středočeská dálnice v roce 2024? Nereálné!
21. 7. 2019
Zahájení stavby středočeské D3 v roce 2024 je…
Ministerstvo dopravy propaguje kontroverzní dálnici na úkor místních lidí
17. 7. 2019
Ministerstvo dopravy proti lidem v regionu. Na…
Jesenice nesouhlasí se středočeskou dálnicí D3. Není zdaleka sama.
26. 5. 2019
Dne 23. května proběhla v Jesenici u Prahy beseda…
Projekt středočeské D3 ohrožuje rekreační zázemí Pražanů
28. 8. 2018
Jen málokdo nezná Posázaví, tradiční rekreační…
Válka o vodu v ČR začíná! Které ministerstvo bude na straně lidí?
18. 7. 2018
Žluté trávníky, vyprahlé zahrady, mrtvé lesy,…
Zanedbaná a nebezpečná silnice I/3, tzv. Benešovská
22. 2. 2018
Dne 21. února 2018 se na silnici I/3 u Bystřice…
Lobbisté a spekulanti si brousí zuby na dálnici D3
24. 4. 2017
Spolek pro výstavbu D3 a R4 svolal na dnešek do…
Splňte sliby v krajské dopravě, vyzývají spolky Starosty a nezávislé
25. 10. 2016
Spolky sdružené v iniciativě Alternativa…
Babišův týdeník manipuluje s krajskými volbami
23. 9. 2016
Týdeník 5plus2, jeden z titulů mediálního domu…
Starostové: špatnému projektu D3 se budeme aktivně bránit
9. 9. 2016
Na pozvání iniciativy Alternativa středočeské D3…
Dálnice D3 dopravní problémy středních Čech neřeší, shodli se občané v debatě
14. 6. 2016
Region jihu středních Čech potřebuje zlepšit…