ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Iniciativa za účelné a hospodárné řešení dopravy ve středních Čechách
loading

Aktuality

Vyhlásili jsme novou sbírku na odborné posudky. Pomozte nám.

24. 6. 2020 (Tisková zpráva)

Ještě jednou děkujeme všem dárcům ze sbírky Zachraňte Posázaví!

Nyní jsme vyhlásili novu sbírku zde: https://www.darujme.cz/projekt/1203131. Darované peníze používáme na služby odborných konzultantů a soudních znalců při odborné oponentuře kontroverzního projektu středočeské D3 a podpoře obcí ve správních řízeních. Přispějte nám, bez Vaší pomoci se neobejdeme.

Hejtmanka Středočeského kraje žádá Babiše a jeho ministry, aby „dohlédli“ na schvalovací proces středočeské D3. „Nepřípustné“, tvrdí právník.

15. 6. 2020 (Tisková zpráva)

Benešov, 14. 6. 2020

Dne 25. 5. 2020 zaslala hejtmanka Středočeského kraje oficiální dopis předsedovi vlády a ministrům dopravy a životního prostředí, ve kterém je žádá o intervenci ve správních procesech. Oproti optimistickým zprávám o dostavbě středočeské D3 (1) se příprava tohoto kontroverzního projektu zjevně nevyvíjí podle jejích představ (2). V uvedeném dopise píše hejtmanka m.j.: „Protože se stav přípravy D3 Středočeská nevyvíjí dle předpokladů z roku 2019 (…)“ a předkládá konkrétní požadavky: 

  • vydat do územního řízení kladné verifikační stanovisko v jednotlivých úsecích dálnice,
  • zlepšit dohled nad činností Krajského úřadu Plzeňského kraje (řeší výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, které byly dříve Středočeskému krajskému úřadu odňaty pro podjatost (10)), 
  • co nejrychleji potvrdit platnost rozhodnutí v odvolacích řízeních.

Dále hejtmanka požaduje vydírat obce a podivnou deklaraci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy, Ministerstva financí a Středočeského kraje ohledně vodovodního přivaděče v trase D3, který má dotčeným obcím kompenzovat vysušení krajiny vlivem dálnice. Požaduje, aby výše zmíněná ministerstva deklarovala, že (cit.): „bez dálnice D3 Středočeská nebude vodovodní přivaděč vybudován. Tím se bude vyvíjet tlak na část obcí, které úmyslně a aktivně bojují proti dálnici D3.“ 

Michal Bernard z Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard, který se kauzou středočeské D3 dlouhodobě zabývá, k tomu říká: „Tato aktivita paní hejtmanky Jermanové je zaprvé zcela nepřípustným zásahem do výkonu státní správy, kde požaduje po svých stranických kolezích z Hnutí ANO, jak mají rozhodovat ve věci nezávislí úředníci. Její dopis si nezadá s pamflety komunistických pohlavárů doby nedávno minulé. Neposlušné obce zlomíme tím, že nedostanou vodu pro své občany.“

Otázky dlouhodobě vyvolává způsob, jakým se hejtmanka zasazuje o urychlení územního rozhodnutí středočeské D3. Poradcem hejtmanky pro výstavbu středočeské D3 je ředitel a současně de facto vlastník firmy Pragoprojekt, která je dodavatelem téhož projektu (8).

„V přípravě a schvalování středočeské D3 již bylo ze strany odpovědných orgánů uděláno mnoho chyb a vše nasvědčuje tomu, že prosazování západní varianty přes hodnotnou krajinu České Sibiře, Neveklovska a rekreačního zázemí Prahy v Posázaví je zcela účelové. Jde o jednu z nejdražších a nejkontroverznějších dálničních staveb v ČR s náklady více než 1 miliarda kč na 1 km (3), cena se dále zvyšuje (4) a pořizovací náklady jsou dnes již významně za hranicí ekonomické efektivity stanované v roce 2015 (5).“ říká Roman Andres, předseda Alternativy středočeské D3.

Plánovaná trasa dálnice, která ohrozí vodní a tepelný režim širokého území (9) je v rozporu s evropskou i českou vodní legislativou, Národní strategií adaptace na změnu klimatu (6) , a je v rozporu i se stání Dopravní politikou (7), která říká, že se liniové stavby mají vést v již existujících koridorech, aby nedocházelo k další fragmentaci krajiny. 

(1) https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/babis-vystavba-stredoceskeho-useku-d3-by-mohla-zacit-v-roce-2024/1778461

(2) https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/dostavba-d3-zacne-v-roce-2024-tvrdi-vlada-zcela-nerealne-reaguji-odpurci-40290922

(3) https://www.pribram.cz/clanek/stredocesky-kraj-ma-v-investicnim-planu-projekty-za-594-mld-kc/15147/

(4) https://zdopravy.cz/spatny-predpoklad-cena-nove-d3-u-budejovic-zatim-narostla-o-37-procent-39180/

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/na-neexistujici-dalnici-d3-uz-stat-promrhal-stovky-milionu-94224

(5) https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/220562248410019-zabijeni-povoleno/ (čas 14.31-15.36)

(6) https://www.mzp.cz/cz/adaptace_na_zmenu_klimatu

(7) https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Strategie/Dopravni-politika-a-MFDI/Dopravni-politika-CR-pro-obdobi-2014-2020-s-vyhled/Dopravni-politika-CR-2014-%E2%80%93-2020.pdf.aspx (s. 65)

(8) https://berounsky.denik.cz/z-regionu/popohnat-vystavbu-dalnic-maji-hejtmanka-a-dva-muzi-20190506.html

(9) https://www.irozhlas.cz/ekonomika/studie-spotreba-vody-sucho-v-cesku-zemedelstvi_1905021012_dbr

(10) https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/dalnici-d3-u-prahy-hrozi-zpozdeni-jeji-osud-bude-mit-v-rukou-plzen-20190415.html?fbclid=IwAR1Yyq65gD5Z-8YLav4uJSbadK8QnZcKj0ch4_qjJi508mQp_ZZF42KrgsY

 

Zlepšuje skutečně Středočeský kraj dopravu?

18. 3. 2020 (Tisková zpráva)

Středočeský kraj pro zlepšení dopravní situace v našem regionu dělá velmi málo. Potřebná opatření se buď nerealizují vůbec, nebo jen pomalu. Místo práce na reálných zlepšeních Kraj neustále propaguje problematickou a předraženou dálnici D3, jejíž projekt je v rozporou s oficiální Dopravní politikou ČR.

Poslední doklad podivné krajské dopravní politiky přišel letos v únoru. Po téměř třiceti letech čekání se tehdy Olbramovice dočkaly stavebního povolení silničního obchvatu. Tuto zprávu Krajský úřad Středočeského kraje hrdě uveřejnil v médiích – bohužel už zapomněl dodat, že Řízení o vyvlastnění pozemků potřebných pro stavbu bylo přerušeno, a stavět se tudíž jen tak nebude. Problém je mj. v pasivitě Kraje při výkupu pozemků pro potřebné stavby. Sporné pozemky mohl Kraj vykoupit (není vázaný tabulkami ŘSD) a postoupit ŘSD.

Rozdíl v cenách by nebyl pro krajský rozpočet rozhodně nic neúnosného. Jenže se zdá, že Kraj v čele s hejtmankou Jermanovou, jež je horlivou propagátorkou středočeské D3, olbramovický obchvat, potažmo situace místních obyvatel, vůbec nezajímá. V dubnu loňského roku hejtmanka podepsala memorandum o urychlení výstavby D3 a D4 – bohužel nepodepsala (a ani neiniciovala) žádné memorandum o zlepšení neúnosné situace v dopravním koridoru silnice I/3.

Za cenu četných omezení občanů a za velké peníze se zde provádí drobné změny (značení apod.), zatímco zásadní opatření, která by zlepšila průjezdnost a bezpečnost provozu a ulevila okolním obcím, prostě chybí. Všichni při tom víme, že klíčové problémy jsou na této silnici právě v Olbramovicích, Benešově a Miličíně a dále v nedostatečné dopravní kapacitě mezi Benešovem a Mirošovicemi. 

Najde se adekvátní řešení?

Jaká další důležitá zlepšující opatření – kromě řešení v Olbramovicích, Benešově či Miličíně – připadají v úvahu? Jde o dostavění nájezdů, sjezdů a mimoúrovňových křižovatek v celé trase frekventované silnice I/3 (měly by nahradit stávající nebezpečné „T“ křižovatky), změnu uspořádání jízdních pruhů na 2 + 2 oddělené svodidlem v úseku Benešov–Mirošovice (právě zde je totiž zhruba dvojnásobná dopravní intenzita oproti jižní části silnice I/3 v našem kraji) a obchvat Křešic na silnici I/18 v blízkosti spojení obou silnic u Olbramovic. 

Nejde jen o opomíjení modernizace I/3, které by mohlo dopraví problémy regionu rychle vyřešit, a o protežování problematické středočeské D3, jejíž výstavba (dojde-li k ní) se ztrácí v budoucnosti. Rozporuplná je i celá koncepce. Kraj podporuje navýšení automobilové dopravy vedené do Prahy prostřednictvím středočeské D3, ale současně plánuje její omezení, podílí se na projektu omezení automobilové dopravy v hlavním městě To odporuje i Dopravní politice ČR – vrcholnému vládnímu strategickému dokumentu resortu. Na tuto situaci samozřejmě doplácejí místní obyvatelé.

Pavel Šidák

ke stažení v PDF

Obce Posázaví, Benešovska a Voticka trápí zátěž dopravou, špatná průjezdnost a bezpečnost silnic v regionu. Spoléhat se na plánovanou dálnici je nejisté.

22. 11. 2019 (Tisková zpráva)

Představitelé třinácti obcí ležících na trase plánované dálnice D3 se sešli na setkání, které pořádala iniciativa Alternativa středočeské D3 ve spolupráci s městysem Netvořice. Účastníci se mj. zabývali otázkou, jestli dálnice může vyřešit problémy, které obce na její trase skutečně trápí. Obce by před dálnicí raději upřednostnily rychleji proveditelná a efektivnější dopravní opatření.

Existují pádné důvody pochybovat, že se středočeskou D3 podaří vybudovat v avizovaném termínu, s avizovaným rozpočtem, a že dálnice skutečně zlepší situaci zejm. na páteřní komunikaci Benešovska – silnici I/3, jak tvrdí její investor. Obce však už dále nechtějí spoléhat na sliby politiků – poučení z Olbramovic, kde na obchvat obce čekají bez mála třicet let, je jim výstrahou. Realizovat řadu lokálních řešení je neodkladné tak jako tak, bez ohledu na dálnici.

„Nejsme zde všichni odpůrci dálnice, shodujeme se však v tom, že zlepšení místní dopravy je prioritou před problematickým projektem středočeské D3,“ komentuje setkání místostarostka Netvořic Ivana Fulínová. „Zdejší dopravní problémy musíme společně řešit lépe a dříve než s pomocí dálnice. Tyto problémy dálnice nevyřeší, naopak je bude ještě více komplikovat,“ dodává Tomáš Krása, zastupitel Lešan.

Projekt středočeské D3 v tzv. západní variantě, jej prosazuje Ředitelství silnic a dálnic a hejtmanka Středočeského kraje Jermanová, pochází z osmdesátých let 20. století. Neprošel ještě územním řízením, nemá dokumentaci pro stavební povolení a pochopitelně ani stavební povolení a vypořádány nejsou vztahy s vlastníky dotčených pozemků. Podle kritiků odčerpává dálnice pozornost a finance od opatření, která by měla mít před stavbou dálnice přednost. Indukce další dopravy prostřednictvím plánované dálnice, a tím i plošné zvýšení zátěže širokého okolí je při tom neoddiskutovatelná hrozba.

Předseda Alternativy středočeské D3 Roman Andres situaci komentuje: „Sjednocené a aktivní obce uspějí, jejich role v obhajování zájmů místních lidí je zcela klíčová. Mnoho potřebných zlepšujících opatření, po nichž zdejší obce dlouho volají, je přitom dostupných mnohem dříve a jsou technicky finančně dostupnější než stavba dálnice.“ Jedná se zejména o odstranění překážek plynulosti a bezpečnosti provozu na silnici I/3 (obchvaty Olbramovic, Benešova a Miličína, nové mimoúrovňové křižovatky, nové jízdní pruhy), ale i o další stavby uvnitř regionu mezi Vltavou a Sázavou. Pomoc zdejší obcím by tak podle Alternativy mohla přijít dříve a s větší efektivitou než prostřednictvím dálnice, kterou iniciativa dlouhodobě kritizuje. „S Alternativou středočeské D3 mohou vést dialog všechny obce, které řeší místní dopravu, a rádi vejdeme v jednání i s obcemi, které nesdílejí naše protidálniční stanovisko,“ doplňuje Andres.

Poznámky pro editory:

Alternativa středočeské D3 je nezávislá iniciativa občanů, spolků a obcí v trase kontroverzní středočeské D3. Podporovatelé iniciativy sdílí stanovisko zakotvené v petici, která má nyní přes 1.300 podpisů jednotlivců a kterou podepsalo již 11 zdejších obcí. Více na webu: www.alternativaD3.cz/petice. Vizte rovněž zprávy o dění v Jílovém u Prahy 17. 7. 2019 při jednání premiéra Andreje Babiše o středočeské D3:  

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionechpraha/219411000140718-udalosti-v-regionech/obsah/708735-stavba-dalniced3
https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/17-7-2019-velke-zpravy-vlada-dnes-resilavystavbu-kritizovaneho-useku-dalnice-d3
https://www.novinky.cz/domaci/510778-nechceme-dalnici-protestovali-lide-prinavsteve-babise.html
https://www.e15.cz/domaci/babis-se-v-jilovem-setkal-kvuli-podobe-d3-s-odporempodivejte-se-co-kritikum-vadi-1360711
https://www.novinky.cz/ekonomika/511317-dostavba-d3-zacne-v-roce-2024-tvrdivlada-zcela-nerealne-reaguji-odpurci.html

Středočeská dálnice v roce 2024? Nereálné!

21. 7. 2019 (Tisková zpráva)

Zahájení stavby středočeské D3 v roce 2024 je zcela nereálné. Schvalovací proces kontroverzního projektu je prakticky na začátku. Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstvo dopravy klame veřejnost a možná i premiéra.

Na setkání premiéra, ministrů dopravy a životního prostředí se starosty obcí ležících na trase středočeského úseku dálnice D3, jež se konalo ve středu 17. července v Jílovém u Prahy, premiér uvedl jako termín zahájení výstavby tohoto dálničního úseku rok 2024 (viz např.  https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/babis-vystavba-stredoceskeho-useku-d3-by-mohla-zacit-v-roce-2024/1778461). Toto datum, které premiér získal z vyjádření Ministerstva dopravy a které následně převzala média, je však zcela nereálné. Schvalovací proces středočeské D3 je totiž – přestože se o dálnici mluví již několik desítek let – prakticky na samém začátku a nabírá zpoždění. Kritici upozorňují na zásadní vady a nepřesnosti zanesené v projektové dokumentaci, které v praxi znamenají pro okolní obce vážná rizika. Nejde zde o to, kdo by si dálnici přál či nepřál, ale o zákonný aspekt stavby, zda je projekt dobře připravený, zda ho jeho političtí propagátoři dostatečně znají a zda bude středočeská D3 pro území ČR a jeho obyvatele prospěšná. 

Projekt má za sebou zanesení do zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZUR, aktuálně přezkoumáváno správním soudem), posouzení vlivu na životní prostředí EIA (ovšem připravené na základě zastaralých podkladů; proces EIA se bude částečně opakovat). Nyní se připravuje dokumentace pro územní rozhodnutí (krátce po neúspěšném zahájení bylo přerušeno). Záměr dosud neprošel řízením o výjimkách z ochrany zvláště chráněných druhů. Záměr tedy neprošel ani územním řízením (včetně závazných stanovisek a vyjádření všech dotčených subjektů), nemá dokumentaci pro stavební povolení a pochopitelně ani stavební povolení a vyřešeno není ani vypořádání vztahů s vlastníky dotčených pozemků. 

Proti stavbě dálnice se v tuto chvíli ostře staví již 11 obcí na trase a řada souvisejících správních úkonů je napadána soudně. Petice iniciativy Alternativa středočeské D3 požaduje zvýšení bezpečnosti a průjezdnosti páteřní silnice I/3 (vč. obchvatů Benešova, Olbramovic a Miličína), které by mohlo dopravě v regionu pomoci mnohem dříve a levněji než problematická středočeská D3. Ta nejen že nevyřeší místní dopravní problémy, ale situaci by naopak mohla ještě zhoršit, neboť přitáhne do daného území další dopravu, především zahraniční tranzit s kamiony. Zničila by tak cenné přírodní lokality (a dostupné rekreační zázemí nejen pro Pražany), znehodnotila by v dnešní době již tak ohrožené vodní zdroje a krajinu by otevřela necitlivým zásahům developerských společností.

Poznámky pro editory:

Alternativa středočeské D3 je nezávislá iniciativa občanů, spolků a obcí v trase kontroverzní středočeské D3. Podporovatelé iniciativy sdílí stanovisko zakotvené v petici, totiž že středočeská D3 nevyřeší dopravní problémy regionu, naopak je bude ještě více komplikovat. Základ řešení existujících dopravních problémů spočívá ve zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti na páteřní silnici I/3 (tzv. Benešovská). Více na webu: www.alternativaD3.cz

Projekt středočeské D3 pochází ze 70. let, posouzení EIA bylo na základě dat 1960–2010, územní a další schvalovací řízení mají probíhat až po roce 2019. S ohledem na další okolnosti, zejména nekvalitní přípravu projektu a průměrnou délku výstavby dálnic v ČR, je možné dokončení projektu téměř jistě až po roce 2030. Toto má být řešení pro budoucí potřeby ČR v době očekávaných zásadních změn (ekonomika, technologie, klima aj.). Už teď je navíc prakticky jasné, že se ev. stavba středočeské D3 protáhne, zkomplikuje a prodraží.

Alternativa středočeské D3 požaduje bezodkladné zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti dopravy na páteřní silnici I/3 s pomocí dostavby obchvatů obcí Benešov, Olbramovice, Miličín, přidáním jízdních pruhů a mimoúrovňových křižovatek. Důležité je urychleně dobudování dálnice D4  z Prahy do Českých Budějovic přes Písek. 

Po brzké dostavbě dálnice D4 (Praha–Písek–České Budějovice), modernizaci IV. železničního koridoru a modernizaci silnice I/3 se stane výstavba středočeská D3 nadbytečnou. V těsné blízkosti by se tak ocitly hned 4 paralelní kapacitní dopravní trasy vedoucí od Prahy na jih.  

Vyhlásili jsme novou sbírku na odborné posudky. Pomozte nám.
24. 6. 2020
Ještě jednou děkujeme všem dárcům ze sbírky…
Zlepšuje skutečně Středočeský kraj dopravu?
18. 3. 2020
Středočeský kraj pro zlepšení dopravní situace v…
Středočeská dálnice v roce 2024? Nereálné!
21. 7. 2019
Zahájení stavby středočeské D3 v roce 2024 je…
Ministerstvo dopravy propaguje kontroverzní dálnici na úkor místních lidí
17. 7. 2019
Ministerstvo dopravy proti lidem v regionu. Na…
Jesenice nesouhlasí se středočeskou dálnicí D3. Není zdaleka sama.
26. 5. 2019
Dne 23. května proběhla v Jesenici u Prahy beseda…
Projekt středočeské D3 ohrožuje rekreační zázemí Pražanů
28. 8. 2018
Jen málokdo nezná Posázaví, tradiční rekreační…
Válka o vodu v ČR začíná! Které ministerstvo bude na straně lidí?
18. 7. 2018
Žluté trávníky, vyprahlé zahrady, mrtvé lesy,…
Zanedbaná a nebezpečná silnice I/3, tzv. Benešovská
22. 2. 2018
Dne 21. února 2018 se na silnici I/3 u Bystřice…
Lobbisté a spekulanti si brousí zuby na dálnici D3
24. 4. 2017
Spolek pro výstavbu D3 a R4 svolal na dnešek do…
Splňte sliby v krajské dopravě, vyzývají spolky Starosty a nezávislé
25. 10. 2016
Spolky sdružené v iniciativě Alternativa…
Babišův týdeník manipuluje s krajskými volbami
23. 9. 2016
Týdeník 5plus2, jeden z titulů mediálního domu…
Starostové: špatnému projektu D3 se budeme aktivně bránit
9. 9. 2016
Na pozvání iniciativy Alternativa středočeské D3…
Dálnice D3 dopravní problémy středních Čech neřeší, shodli se občané v debatě
14. 6. 2016
Region jihu středních Čech potřebuje zlepšit…