ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďte výhodnější a šetrnější řešení dopravy na jih od Prahy! Náš hlas
loading

Aktuality

aktuality

Ministerstvo životního prostředí prodloužilo platnost zastaralé EIA pro záměr středočeské D3

22. 3. 2024 (Tisková zpráva)

Prodloužení, které může být v rozporu se zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, bude patrně v dalších fázích schvalovacího procesu pro investora zdrojem problémů. Obce a spolky ohrožené záměrem středočeské D3 se připravují na územní řízení a zvažují další postup.

Stanovisko EIA (posouzení vlivu stavby na obyvatele a jejich životní prostředí), bylo pro středočeskou D3 (dále jen SD3) vydáno poprvé v roce 2012. Podklady k němu vznikly na základě podkladů z let 1970–2011. Platnost stanoviska skončila v roce 2017. Následně byla prodloužena o dalších pět let do roku 2022. Aktuální žádost o prodloužení byla podána Ředitelstvím silnic a dálnic (dále jen ŘSD) v únoru 2022. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) o prodloužení rozhodlo teprve v březnu roku 2024. Po celou dobu bylo veřejnosti odepřeno nahlížet do spisové dokumentace. 

Mezi vytýkanými body nejde o drobnosti - rozpory mezi aktuálním stavem a jeho popisem v EIA jsou podstatné: Některé obce v daném území doznaly nadpolovičního nárůstu počtu obyvatel, změnil se vodní režim krajiny apod. 
Původní posouzení také nezahrnuje zásadní skutečnosti, např. že byl dokončen IV. železniční koridor, před dokončením je dostavba D4, částečně je modernizována silnice I/3. V návaznosti na to se změnily dopravní toky, pro něž je D3 disponována, a je na místě revidovat samotný dopravní význam této dálnice. 

Roman Andres z organizace Alternativa středočeské D3 rozhodnutí MŽP komentuje: „Je alarmující, že stát prostřednictvím Ministerstva dopravy i přes obrovské aktuální problémy stále trvá ze všech variant řešení na tom nejdražším, nejkomplikovanějším a nejvíce riskantním. Je pro nás zklamáním, že Ministerstvo životního prostředí neobhájilo svoji roli před tlakem konkurenčního resortu. De facto se přidalo ke spolupráci na přípravě environmentálně škodlivého záměru.“

„Jsme přesvědčeni, že prodloužení je v rozporu se zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí hned ze tří důvodů: původní dokumentace, na niž se EIA odvolávala, obsahuje dnes již neaktuální data o předmětném území a záměru; aktuálně existují podstatné změny ve stavu životního prostředí, ve stupni poznání a metodiky; aktuálně existují nové problémy (typicky změna klimatu), jež původní EIA pochopitelně nereflektuje.“ říká Michal Bernard, právní zástupce AD3 a obcí ohrožených záměrem SD3. 

Ve schvalovacím procesu záměru středočeské D3 je nyní podstatné, že
•    ŘSD žádá již po několikáté neúspěšně pro středočeskou D3 o územní rozhodnutí - příslušný úřad žádost označil za nezpůsobilou a žádal o doplnění podkladů;
•    ekonomická výhodnost závratné "investice" větší než 60 miliard stojí na podkladech starších roku 2015;
•    dopravní výhodnost SD3 se opírá o sčítání dopravy z let 2005 a 2010.

Roman Andres dále vysvětluje:
„Dopady na životní prostředí jsou ve skutečnosti jen dílčí částí problému se středočeskou D3. Zásadní je, že ten záměr je výhodný víceméně pouze pro mezinárodní dopravu, developery a dodavatele projektu. Pro všechny ostatní jsou její přínosy zanedbatelné či převažují negativa. MD nepředložilo žádné aktuální důkazy o jednoznačné dopravní a ekonomické výhodnosti a environmentální přijatelnosti záměru SD3 pro Českou republiku. Nezávazné sliby a vzletná rétorika ministra Kupky ve skutečnosti zakrývají nepřijatelné mrhání veřejnými prostředky a pošlapání podstaty rozhodovacího procesu, který má být založen na aktuálních a pravdivých podkladech – to v případě prodloužení rozhodně nebylo dodrženo.“

POZNÁMKY PRO EDITORY:

1. Alternativa středočeské D3 z.s. podporuje obce Posázaví, Benešovska a Voticka před negativními dopady kontroverzního projektu středočeské dálnice D3. Na místo něj prosazuje řešení A0+. Alternativa středočeské D3 z.s. není ekologicky zaměřené sdružení, zabývá se danou problematikou z více hledisek a svou činností pokrývá celých 60 km dlouhé území v koridoru SD3. AD3 spolupracuje mimo svých petentů i s dalšími obcemi, experty a soudními znalci. 

2. Schvalovací proces středočeské D3 přehledně: https://www.alternativad3.cz/schvalovaci-proces/1/144 

3. Příloha B14 dokumentace EIA: multikriteriální hodnocení (Pragoprojekt in dokumentace EIA D3 středočeská část, 2011): https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP325?lang=cs 

4. Požadavky Evropské komise na posuzování vlivu dopravní infrastruktury na změnu klimatu: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/23a24b21-16d0-11ec-b4fe-01aa75ed71a1/language-en  

5. Odborný posudek k prodloužení platnosti stanoviska EIA: https://www.alternativad3.cz/archive/14/prodlouzeni_eia_asitis2.pdf

zavřít

Aktuality

Ministerstvo životního prostředí prodloužilo platnost zastaralé EIA pro záměr středočeské D3
22. 3. 2024
Prodloužení, které může být v rozporu se zákonem…
Krajský soud rozhodl o udělení výjimek z ochrany přírody na části trasy středočeské D3
17. 10. 2023
Reakce Alternativy středočeské D3 na matoucí…
Dostavbu dálniční sítě způsobem „za každou cenu“ je nutné změnit
21. 7. 2023
Ministerstvo dopravy protežuje záměr středočeské…
Alternativa středočeské D3 reaguje na netransparentní postup Ministerstva dopravy otázkami
19. 1. 2023
Jednání ministra dopravy se starosty obcí za…
Posudek hydrogeologa komplikuje schvalovací proces středočeské dálnice D3
27. 9. 2022
Odborný posudek zaměřený na dopad uvažované…
Příprava klíčové stavby zlepšující bezpečnost a průjezdnost silnice I/3 u Benešova selhává
9. 6. 2022
Jaká je pak šance úspěšně postavit 60 km dálnice…
Odborný posudek prokazuje absenci prověření středočeské D3 z hlediska dopadu na klima
20. 5. 2022
Posudek prokazuje nesoulad projektu s aktuální…
Salámová metoda? Hra na jistotu.
27. 4. 2022
Kromě prodloužení zastaralého stanoviska EIA chce…
Ředitelství silnic a dálnic chce pro dálnici D3 prodloužit zastaralé stanovisko EIA
5. 4. 2022
ŘSD žádá pro středočeský úsek dálnice D3 o…
Znalecký posudek prokazuje geotechnická rizika projektu středočeské D3
12. 1. 2022
Nově zpracovaný znalecký posudek ve věci…
Platnost stanoviska EIA u středočeské D3 v roce 2022 podruhé vyprší
29. 11. 2021
Stanovisko EIA, které v roce 2011 schválilo…
Vyjádření Alternativy středočeské D3 k dostavbě dálnice D4
10. 6. 2021
Obce a spolky sdružené pod peticí iniciativy…
ODS do předvolebního klání vytahuje kartu středočeské D3
23. 4. 2021
Martin Kupka a Martin Kuba (oba ODS) chtějí…
AD3 a Hnutí Duha podaly stížnost na mluvčího Ředitelství silnic a dálnic ČR Jana Rýdla
11. 3. 2021
Hra na baviče a dopravního experta tiskového…
Žádosti občanů hází úřad do spamu
28. 9. 2020
Téměř stovka občanů a Alternativa středočeské D3,…
Vyděšený Kuba
21. 9. 2020
Reakce Alternativy středočeské D3 na vystoupení…
Spor o středočeskou dálnici D3 není soutěž petic, ale hodnot
18. 9. 2020
Reakce Alternativy středočeské D3 na článek „ODS…
Premiér Babiš jednal s odpůrci středočeské dálnice D3 o řešení dopravy na jih od Prahy
2. 9. 2020
11 obcí, 1500 občanů a 6 spolků podepsaných pod…
Hejtmanka Jermanová (ANO) ve střetu zájmů
1. 9. 2020
Středočeská dálnice D3, protežovaná hejtmankou…
Lživá cena dálnice jako argument pro její výstavbu?
29. 8. 2020
Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ve…
Je Dopravní politika ČR pouhým cárem papíru?
24. 8. 2020
Praha, 23. 8. 2020 - Iniciativa Alternativa…
Ředitelství silnic a dálnic plánuje pražský okruh u Jesenice rozšířit na osm pruhů
30. 6. 2020
Jesenice, 30. 6. 2020, tisková zpráva Alternativy…
Zlepšuje skutečně Středočeský kraj dopravu?
18. 3. 2020
Středočeský kraj pro zlepšení dopravní situace v…
Středočeská dálnice v roce 2024? Nereálné!
21. 7. 2019
Zahájení stavby středočeské D3 v roce 2024 je…
Ministerstvo dopravy propaguje kontroverzní dálnici na úkor místních lidí
17. 7. 2019
Ministerstvo dopravy proti lidem v regionu. Na…
Jesenice nesouhlasí se středočeskou dálnicí D3. Není zdaleka sama.
26. 5. 2019
Dne 23. května proběhla v Jesenici u Prahy beseda…
Projekt středočeské D3 ohrožuje rekreační zázemí Pražanů
28. 8. 2018
Jen málokdo nezná Posázaví, tradiční rekreační…
Válka o vodu v ČR začíná! Které ministerstvo bude na straně lidí?
18. 7. 2018
Žluté trávníky, vyprahlé zahrady, mrtvé lesy,…
Zanedbaná a nebezpečná silnice I/3, tzv. Benešovská
22. 2. 2018
Dne 21. února 2018 se na silnici I/3 u Bystřice…
Lobbisté a spekulanti si brousí zuby na dálnici D3
24. 4. 2017
Spolek pro výstavbu D3 a R4 svolal na dnešek do…
Splňte sliby v krajské dopravě, vyzývají spolky Starosty a nezávislé
25. 10. 2016
Spolky sdružené v iniciativě Alternativa…
Babišův týdeník manipuluje s krajskými volbami
23. 9. 2016
Týdeník 5plus2, jeden z titulů mediálního domu…
Starostové: špatnému projektu D3 se budeme aktivně bránit
9. 9. 2016
Na pozvání iniciativy Alternativa středočeské D3…
Dálnice D3 dopravní problémy středních Čech neřeší, shodli se občané v debatě
14. 6. 2016
Region jihu středních Čech potřebuje zlepšit…