ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďme výhodnější řešení dopravy na jih od Prahy!
loading

Přispějte na naši činnost

zavřít
 

Aktuálně

Vyjádření Alternativy středočeské D3 k dostavbě dálnice D4

10. 6. 2021 (Tisková zpráva)

Obce a spolky sdružené pod peticí iniciativy Alternativa středočeské D3 vítají dostavbu dálnice D4. Tato dálnice představuje na rozdíl od středočeské D3 racionální dálniční spojení Středočeského a Jihočeského kraje v již zavedeném dopravním koridoru. Je ekonomicky i technicky dobře dosažitelná a netrpí zásadními problémy, jak tomu bohužel je u středočeské D3. Záleží jen na Ministerstvu dopravy a politické vůli, zda spojí D4 v blízké budoucnosti Prahu přímo s Českými Budějovicemi.

Stavba středočeské D3 je naopak v rozporu s vrcholným strategickým dokumentem Dopravní politika ČR a v rámci EU rovněž s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Oba tyto dokumenty požadují rozvoj dálniční dopravy pouze v existujících dopravních koridorech a preferují multimodální nízkoemisní způsoby dopravy před dálnicemi. 

Pro dopravní obslužnost východního prostoru od Vltavy (Benešovsko, Táborsko), je klíčová důkladná modernizace silnice I/3, zatímco státem protěžovaná západní varianta středočeské D3 by území jen přitížila přílivem indukované tranzitní dopravy. Místní…

Převáží nakonec reálný pohled na věc?

2. 6. 2021 (Komentář)

Dostavba dálnice mezi Pískem a Příbramí může vyřešit dilema řidičů, tak referuje dnešní iDnes o výstavbě dálnic mezi Prahou a Českými Budějovicemi.

Autor Lukáš Marek nahlíží na problém v souvislostech a nepřímo tak vyjadřuje to, co my již léta říkáme. Zkvalitněním I/III Benešovská a modernizací trasy Písek - České Budějovice by pominuly důvody prohnat dálnici jedinečnou krajinou České Sibiře, Neveklovska a Posázaví. Dálnice by nakonec stejně skončila v zácpě na pražském okruhu u Jesenice. Více zde.

Relikt bývalé hejtmanky Jermanové: manažer silničářů ve střetu zájmů - jeho firma dostala zakázky za 22 milionů

2. 6. 2021 (Komentář)

Tendry středočeské správy silnic vyšetřuje i policie. Obvinila osm lidí z machinací a úplatků.

Jméno Svoboda (Marek) se objevuje nejen v nepřehledné struktuře firmy Pragoprojekt, která zpracovává projekt středočeské D3, ale také v manažerské pozici Krajského úřadu Středočeského kraje. Tentokrát je to Lukáš, který je synem Marka Svobody. Na krajském úřadu zastává funkci manažera správy silnic (zodpovědný za rozvoj komunikací), a je pravou rukou radního Kupky (ODS), který nekriticky prosazuje výstavbu středočeské D3. Vedení kraje situaci řeší, ale za L. Svobodu prý zatím nemá náhradu. Nikdo jiný prý a problematice nemá přehled. To je ale bordel.  Více zde.

Alternativa středočeské D3 zveřejnila přes dvě desítky odborných posudků upozorňujících na nedostatky kontroverzního projektu středočeské D3

31. 5. 2021 (Tisková zpráva)

Kritika záměru středočeské D3 se opírá o odborné posudky a vyjádření expertů. Část z nich se iniciativa, která zastřešuje mj. 11 obcí nesouhlasících s dálnicí, rozhodla zveřejnit. Z posudků vyplývá, že projekt dálnice má zásadní vady, neodpovídá platné české legislativě ani mezinárodním závazkům, a že je jí budování může pro stát představovat značné riziko.

Posudky soudních znalců, vyjádření autorizovaných expertů, doplňkové průzkumy a revize dokumentace připravovaného záměru středočeské D3 jsou zatím zpracované v oblasti inženýrské geologie, biologie, kv ality ovzduší, hlukové zátěže a vlivu záměru středočeské D3 na problém změny klimatu. Rovněž další posudky budou v dohledné době k dispozici na adrese https://www.alternativad3.cz/archive/1/3/14

Velká část z nich uvádí, že projekt dálnice trpí zásadními vadami, odporuje legislativě, strategickým resortním dokumentům, technickým normám či mezinárodním závazkům ČR. Samotný záměr je v rozporu s Nařízením Evropského…

Chválíme Miličín za pokrok s přípravou obchvatu. S předpojatostí a strachem z otevřené hry si však ještě neporadil.

21. 5. 2021 (Komentář)

Od počátku naší činnosti Alternativa středočeské D3 propaguje stavbu obchvatu Miličína jako opatření nadmístního významu pro zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti na silnici I/3. Snažíme se také pomoci s jeho přípravou a nabízeli jsme Miličínu pomoc. To se bohužel ukázalo jako dosti naivní snaha. I přes pozitivní obrat ve smýšlení vedení obce v posledním roce Miličín před naší podanou rukou uhýbá...

Od té doby tuto stavbu aktivně propagujeme a jsme nápomocni v její přípravě, jak jen to je možné - oslovili jsme m.j. ŘSD s návrhem trasování, který jsme nechali zpracovat naším dopravním expertem. V červenci 2019 Alternativa středočské D3 s podporou 11 podporujících obcí započala s kampaní na tolik potřebný obchvat obce Miličín.

https://www.facebook.com/alternativaD3/posts/2383249165297457

V říjnu minulého roku skutečně ŘSD začalo vyhledávací studii pro trasování obchvatu Miličína. 19. 5. byly představiteli dotčených katastrů projednány návrhy trasování. Na jednání jsme nebyli vpuštěni a probíhalo za přísně…

Tento web používá ke správné činnosti cookies. Rozumím