ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Iniciativa za účelné a hospodárné řešení dopravy ve středních Čechách
loading

Aktuálně

Vyfoť hada

7. 4. 2020 (Komentář)

Vážení příznivci Alternativy středočeské D3, prosíme Vás o pomoc se získáváním informací z terénu. Ve schvalovacím procesu středočeské D3 jde nyní o schvalování výjimek z ochrany přírody. Máme důkazy o tom, že investor dálnice nemá své podklady aktuální a obsahují mnoho vad. Rádi bychom proto úřadu, který ve věci rozhoduje doložili co nejpřesnější údaje o výskytu živočichů v předmětném území.

Pomůžete nám?

U některých druhů obratlovců je průzkum velmi specifický, například u ryb se většinou provádí pomocí odlovu agregátem a je záležitostí odborně fundovaných a vybavených expertů. U jiných skupin (například obojživelníci a plazi) je často nález dílem náhody a ten kdo se častěji pohybuje v daném prostoru (třeba při sběru hub) má větší šanci něco najít, než všemožně vybavený odborník-zoolog. Také nálezy třeba letních kolonií netopýrů na půdách kostelů často bývají dílem náhody. Že jde o netopýra pozná každý, pozdější určení druhu už není zas takový problém.

Jak na to?

Důležité je nález dokumentovat a to v dne…

Nový Zpravodaj AD3 č. 22

3. 4. 2020 (Komentář)

Přečtěte si poslední vydání našeho Zpravodaje

Alternativa středočeské D3 spustila nové webové stránky * Výroční zpráva AD3 za rok 2019 je na světě * Billboard Alternativy středočeské D3 na podporu místních zlepšení dopravy na Voticku * U odpočívky Dunávice se bude opakovat EIA * Zlepšuje skutečně Středočeský kraj dopravu? * Stát se propadá do dluhů, avšak ŘSD letos dostane rekordní množství peněz. Zvláštní? * Dopravní žurnál babky kořenářky č. 3 právě vyšel. Více zde: https://us11.campaign-archive.com/?e=&u=8ba58ec70f49fbb4dc89386a1&id=88d1b92a11

O nás bez nás?

31. 3. 2020 (Komentář)

Již jednou se o nás v historii takto jednalo. Bohužel podobně některé úřady a instituce o nás jednají stejným způsobem. Proč mi to tak připadá? V minulém týdnu obdržely některé obce i soukromé osoby Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, kterým oznamuje, že povoluje výjimku.

Výjimku ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů uvedených v ust. § 50 odst. 1 a 2 ZOPK, terá opravňuje držitele výjimky tato ZCHDŽ, včetně jejich vývojových stádií, rušit, chytat, neúmyslně zraňovat, nebo usmrcovat, sbírat, dopravovat (přemisťovat) při záchranných transferech, a škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje ničením nebo změnou jimi užívaného biotopu v rámci realizace stavby úseku dálnice D3 – Václavice Voračice, PRAGOPROJEKT, 2016.

O kvalitě tohoto dokument svědčí i to, že po pěti dnech přišlo OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ ve smylu, že byl chybně uveden PRAGOPROJEKT namísto SUDOP Praha. Další ukázkou práce KÚ Plzeňského kraje je i to, že…

Dopravní žurnál babky kořenářky č. 3

30. 3. 2020 (Komentář)

Právě vyšel!

Betonáři nikdy nespí. Proto vám přinášíme další díl neotřelého zpravodajství babky kořenářky z dopravní infrastruktury. Dopravní žurnál babky kořenářky č. 3 najdete na Facebooku nebo na našem Youtube.

Výroční zpráva AD3 za rok 2019

29. 3. 2020 (Komentář)

Alternativa středočeské D3 z.s. vydala svou výroční zprávu za rok 2019.

Činnost spolku v roce 2019

  • Nejvýznamnější úspěchy v roce 2019
  • Spolupráce AD3 s obcemi v roce 2019
  • Spolupráce AD3 s veřejností v roce 2019
  • Řešení dopravy bez středočeské D3 (činnost v roce 2019)
  • Účast ve schvalovacím procesu SD3 v roce 2019
  • Mediální aktivity v roce 2019
  • Finanční zajištění v roce 2019
  • Nejvýznamnější úspěchy AD3 za celou její historii

Ke stažení zdehttps://www.alternativad3.cz/archive/12/ad3-vyrocni-zprava-2019.pdf