ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Iniciativa za účelné a hospodárné řešení dopravy ve středních Čechách
loading

Aktuálně

Nezahálíme, ale potřebujeme vaši pomoc

4. 8. 2020 (Komentář)

I když jsou prázdniny a dovolené v plném proudu, my nezahálíme. Momentálně probíhají tyto odborné studie, jejichž zadavatelem je Alternativa středočeské D3, a které mají odpovědět na níže uvedené otázky.

1. hluková studie: jaká je skutečná stávající hluková zátěž v dotyčném území a jak by se reálně proměnila vlivem dálnice?
2. hydrogeologická studie: jaká rizika přináší projekt SD3 pro své okolí z hlediska hydrogeologie a kde jsou jeho slabá místa?
3. klimatická studie: jak by ev. realizace SD3 ovlivnila problém změny klimatu, jak by změnila tepelný a vodní režim dotyčného území, jaká uhlíková stopa by po ní zůstala?
A v nejbližší době budeme zadávat studii na posouzení vlivu projektu na krajinný ráz: jak by ev. realizace SD3 ovlivnila krajinný ráz zdejší hodnotné krajiny?

To v…

Obchvat Netvořic má přiblížit výstavbu středočeské D3. Vlastníci pozemků s ním nesouhlasí.

8. 7. 2020 (Tisková zpráva)

Vlastníci pozemků v Netvořicích s obchvatem nesouhlasí a podmiňují jeho stavbu platným stavbním povolením na středočeskou dálnici D3, se kterou úzce souvisí. Středočeský kraj však zvolil nechvalně známou salámovou metodu.

V roce 2019 vytvořila hejtmanka Středočeského kraje poradní tým pro urychlení schvalovacího procesu středočeské D3, jehož členem je i ředitel (a vlastník) dodavatelské firmy Pragoprojekt, která dodává ŘSD i Kraji projektovou dokumentaci. Tým se usnesl, že je třeba začít budovat doprovodné stavby dálnice, jako jsou přivaděče a obchvaty. Zakázku na projektovou dokumentaci obchvatu za 6,5 milionu korun získal „shodou okolností“ právě Pragoprojekt.
Ještě předtím, než bylo koncem roku 2019 zahájeno územního řízení pro obchvat Netvořic, rozhodl odbor životního prostředí krajského úřadu Středočeského kraje, že stavba nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzována podle zákona (EIA). Přitom stavba…

Jermanová 4. v anketě Ropák 2019

30. 6. 2020 (Komentář)

Pěkné 4. místo obsadila hejtmanka Středočeského kraje Jermanová v anketě Ropák 2019.

A to za dlouhodobou snahu urychlovat přípravu středočeské trasy dálnice D3 z Prahy do Nové Hospody délky kolem 59 km za cca 62 miliard korun, která se má od roku 2025 začít stavět přes rekreačně a přírodně cenné území Posázaví, Neveklovska a Českého Meránu, ačkoliv trasa probíhá geologicky komplikovaným a navíc poddolovaným územím na Jílovsku, ovlivní krajinný ráz a povrchové a podzemní vody a škodlivě zasahuje do biotopů více než 65 zvláště chráněných druhů organismů (řízení z důvodu silného rizika tzv. systémové podjatosti Krajského úřadu Středočeského kraje, včetně hejtmanky, na základě stanoviska Ministerstva životního prostředí z února 2019 probíh…

Vyhlásili jsme novou sbírku na odborné posudky. Pomozte nám.

24. 6. 2020 (Komentář)

Ještě jednou děkujeme všem dárcům ze sbírky Zachraňte Posázaví!

Nyní jsme vyhlásili novu sbírku zde: https://www.darujme.cz/projekt/1203131. Darované peníze používáme na služby odborných konzultantů a soudních znalců při odborné oponentuře kontroverzního projektu středočeské D3 a podpoře obcí ve správních řízeních. Přispějte nám, bez Vaší pomoci se neobejdeme.

Zpravodaj č. 23 právě vyšel

21. 6. 2020 (Komentář)

Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,

v poslední době (ač zatížené dopady koronavirové krize) jsme museli čelit mnoha snahám státní správy i prodálniční lobby využít zmíněné mimořádné situace. Věříme, že jsme s nimi neztratili tempo a hlídáme dál jejich kroky. Uvítáme v tom od Vás jakoukoliv pomoc a děkujeme všem, kteří různými způsoby v poslední době přispěli! Zpravodaj zde: https://mailchi.mp/fa21b512d7aa/alternativa-stedoesk-d3-zpravodaj-23?e=4b74864642