ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďme výhodnější řešení dopravy na jih od Prahy!
Náš hlas
loading

Přispějte na naši činnost

zavřít
 

Aktuálně

Právě vyšel Zpravodaj AD3 č. 39

7. 9. 2021 (Komentář)

Uvnitř najdete Dopravní žurnál babky kořenářky č. 5 * Volby 2021 se blíží * Nechme mluvit místní * Pomůžete nám? * Svatba v Alternativě.

Čtěte zde: https://mailchi.mp/61875adfbd2c/alternativad3-zpravodaj-c-39

Dopravní žurnál babky kořenářky č. 5 právě vyšel

7. 9. 2021 (Komentář)

Neotřelé zpravodajství babky kořenářky z dopravní infrastruktury. Randál u Jesenice * Konec dálnice v tunelu * Mluvčí v blázinci

Najdete na našem Facebooku nebo Youtube.

USILUJME O ZLEPŠOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

13. 8. 2021 (Komentář)

Nemůžeme dovolit utratit 62 miliard za problematickou středočeskou D3, když jiné řešení vyjde řádově desetkrát levněji.

Nejde o to, kdo by si dálnici přál či nepřál. Náklady a ztráty významně převažují ev. zisky a přínosy dálnice. Středočeská D3 pro nás zkrátka není prospěšná. Dálnice je řešení pro dálkovou tranzitní dopravu – dotčené území však trápí jiné problémy. Nechceme lákat do naší domoviny zástupy dalších kamionů. Spojení Prahy s Jihočeským krajem zajistí brzy dálnice D4, obdobně poslouží i silnice I/3 a IV. železniční koridor. Nikde a nikým není zaručeno snížení stávající zátěže na silnici I/3 (tzv. Benešovská) v případě existence středočeské D3. Projekt dálnice provází velký tlak developerů,…

ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ NA JIH OD PRAHY

12. 8. 2021 (Komentář)

Řešení dopravních problémů v území na jih od Prahy je možné mnohem dříve, levněji a snadněji oproti stavbě problematické středočeské dálnice D3. Snažíme se prosadit efektivní řešení A0+, které je v souladu s principy udržitelné dopravy, státní Dopravní politikou, požadavky EU a s minimálními negativními dopady na okolí. Tzn. nepřitáhne z daleka zástupy kamionů, nezpůsobí explozivní nárůst logistických areálů, nezničí vodní zdroje, nebude obtěžovat místní apod. Vize České republiky jako křižovatky dálnic a velkého překladiště pro kamionové dopravce se nám nezdá příliš lákavá. Vám ano?

Bojujeme za zlepšování stávajících dopravních koridorů, modernizaci dopravy a obchvaty obcí.
V dnešní době si nemůžeme dovolit nezodpovědně utratit 62 miliard za problematickou dálnici, když analogické řešení vyjde řádově desetkrát levněji.

ŘEŠENÍ A0+ SPOČÍVÁ V

  1. odstranění kritických míst silnice I/3 (obchvaty Benešov, Olbramovice, Miličín, bezpečné nájezdy, přidání jízdních pruhů tam, kde to je potřebné a možné), zvýšení bezpečnosti a průjezdnosti silnice I/3 se současným vyloučením průjezdu kamionů obcemi;
  2. další úpravy v území: obchvaty Křešic (I/18), Jílového, řešení pro Kamenný přívoz aj.;

Vyjádření Alternativy středočeské D3 k dostavbě dálnice D4

10. 6. 2021 (Tisková zpráva)

Obce a spolky sdružené pod peticí iniciativy Alternativa středočeské D3 vítají dostavbu dálnice D4. Tato dálnice představuje na rozdíl od středočeské D3 racionální dálniční spojení Středočeského a Jihočeského kraje v již zavedeném dopravním koridoru. Je ekonomicky i technicky dobře dosažitelná a netrpí zásadními problémy, jak tomu bohužel je u středočeské D3. Záleží jen na Ministerstvu dopravy a politické vůli, zda spojí D4 v blízké budoucnosti Prahu přímo s Českými Budějovicemi.

Stavba středočeské D3 je naopak v rozporu s vrcholným strategickým dokumentem Dopravní politika ČR a v rámci EU rovněž s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Oba tyto dokumenty požadují rozvoj dálniční dopravy pouze v existujících dopravních koridorech a preferují multimodální nízkoemisní způsoby dopravy před dálnicemi. 

Pro dopravní obslužnost východního prostoru od Vltavy (Benešovsko, Táborsko), je klíčová důkladná modernizace silnice I/3, zatímco státem protěžovaná západní varianta středočeské D3 by území jen přitížila přílivem indukované tranzitní dopravy. Místní…

Tento web používá ke správné činnosti cookies. Rozumím