ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Iniciativa za účelné a hospodárné řešení dopravy ve středních Čechách
loading

Aktuality

O nás bez nás?

31. 3. 2020 (Komentář)

Již jednou se o nás v historii takto jednalo. Bohužel podobně některé úřady a instituce o nás jednají stejným způsobem. Proč mi to tak připadá? V minulém týdnu obdržely některé obce i soukromé osoby Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, kterým oznamuje, že povoluje výjimku.

Výjimku ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů uvedených v ust. § 50 odst. 1 a 2 ZOPK, terá opravňuje držitele výjimky tato ZCHDŽ, včetně jejich vývojových stádií, rušit, chytat, neúmyslně zraňovat, nebo usmrcovat, sbírat, dopravovat (přemisťovat) při záchranných transferech, a škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje ničením nebo změnou jimi užívaného biotopu v rámci realizace stavby úseku dálnice D3 – Václavice Voračice, PRAGOPROJEKT, 2016.

O kvalitě tohoto dokument svědčí i to, že po pěti dnech přišlo OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ ve smylu, že byl chybně uveden PRAGOPROJEKT namísto SUDOP Praha. Další ukázkou práce KÚ Plzeňského kraje je i to, že výška mostů  nad terénem u SO 304.204, SO 304.211 a SO 304.226 byl klidně navýšena omylem u všech, o rovných 100 metrů. Ale to je jen tak na okraj. Dále jsou stanoveny další opatření a podmínky, kde v bodě 25 se uvádí: výjimka je platná po dobu 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Co toto rozhodnutí tedy znamená: Znamená prakticky, že v zájmu výstavby dálnice D3, která přinese velmi mnoho negativních důsledků pro životní prostředí, lze se souhlasem odboru životního prostředí KÚ Plzeň beztrestně, jak je psáno výše, rušit, chytat, ale i usmrcovat zvláště chráněné druhy živočichů v tomto prostoru. A tečka.

V rozhodnutí jsou dále uvedeny druhy živočichů, o které se jedná. Jsou to mravenec, prskavec menší, čmeláci, svižník polní, zlatohlávek tmavý, čolek obecný, ropucha obecná, skokan zelený, užovka obojková, slepýš křehký, kuňka obecná, rosnička zelená, ještěrka obecná, lejsek šedý, koroptev polní a ťuhýk obecný.

Někteří tito živočichové žijí v okolí obce v rozlehlých mokřadech, kde je vlhko, protože jsou v nich velké zásoby spodních i povrchových vod. Do těchto mokřadů má být svedena přes retenční nádrže dešťová voda z tělesa D3, znehodnocená solí, únikem provozních kapalin z vozidel a další. To ve svém důsledku znamená zničení útočišť nejen zvláště chráněných, ale i dalších živočichů. To je bezesporu velmi špatná zpráva pro okolí. Ale daleko horší je to, že v seznamu ohrožených živočichů chybí ten hlavní, a to je člověk. Ano, protože zničením, či znehodnocením mokřadů, budou zničeny i zásoby vod v těchto mokřadech, které zásobují celé okolí naší obce Tisem.

A proč se jedná o nás, bez nás? V posledním období, jak jsem zjistil dotazem na OÚ se uskutečnilo jediné jednání se SUDOP, a to se týkalo kácení stromů. Nikdy se na OÚ neobjevil nikdo z těch, kdo provádějí průzkumy, ať už biologické, hydrologické a další. Domnívám se tedy, že nejlépe znají okolí obce a výskyt živočichů právě místní občané, kteří by mohli jistě s tímto být velmi užiteční. Bohužel, asi je to lépe provést bez nich, nebo třeba v kanceláři.

A jeden další příklad: v blízkosti plánované D3 je rybník Michovec s rozsáhlými mokřady.  Jde o tři rybníky, které jsou hnízdištěm vodního ptactva a obojživelníků. Tyto rybníky i mokřady jsou patrně již v ochranném pásmu D3, které je 500 m od osy dálnice Podle vyjádření odborníků se jedná o “vysoce nadprůměrné reprodukční stanoviště pro pestrou skupinu 10 druhů obojživelníků“. Od rybníka až do obce Tisem se rozkládá v délce cca 1200 metrů poměrně rozlehlý mokřad, který je částečně vytvářen odtokem z Michovce. Zde rovněž žije mnoho živočichů. Po celé délce mokřadu je více ploch vhodných pro vybudování menších rybníků a nádrží. Je naprosto nutné všechny tyto mokřady na západ od obce, které jsou plná vody a života drobných živočichů zachovat, a zabránit tak znehodnocení či likvidaci mokřadů i hnízdišť vodního ptactva na rybníku a jeho okolí. To hrozí jak stavební činností při výstavbě D3, tak i provozem této dálnice.

Co ještě dodat. Zdá se, že jak projekty, tak i průzkumy a rozhodnutí odborů životního prostředí od  Ministerstva životního prostředí až po Krajské úřady a ORP  se soustřeďují jen na prostor šířky dálnice a ochranné pásmo, bez ohledu na to jaké fatální důsledky to může, nebo bude mít pro nejbližší okolí a životní prostředí vůbec.

Nikdo z těch, kdo znají prostředí v tomto regionu a váží si životního prostředí, nemůže s tímto rozhodnutím souhlasit!!!!

Miroslav Hruška, obec Tisem

Chceme všichni jezdit jen do Prahy?
15. 9. 2020
Autobusy i osobní vlaky ve středních Čechách jsou…
Jsou železnice z Prahy do jižních Čech přetížené? A proč?
14. 9. 2020
Železniční doprava je základní alternativou k…
Premiér Babiš jednal s odpůrci středočeské dálnice D3 o řešení dopravy na jih od Prahy
2. 9. 2020
11 obcí, 1500 občanů a 6 spolků podepsaných pod…
Otevřený dopis předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi
2. 9. 2020
Vážený pane premiére, minimálně 11 obcí, 6 spolků…
Dálnice a krajské volby
1. 9. 2020
Stojíme před volbami do krajského zastupitelstva.…
Hejtmanka Jermanová (ANO) ve střetu zájmů
1. 9. 2020
Středočeská dálnice D3, protežovaná hejtmankou…
Lživá cena dálnice jako argument pro její výstavbu?
29. 8. 2020
Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ve…
Je Dopravní politika ČR pouhým cárem papíru?
24. 8. 2020
Praha, 23. 8. 2020 - Iniciativa Alternativa…
Žádáme hejtmanku a ministra dopravy o naplňování Dopravní politiky ČR
20. 8. 2020
Žádejte hejtmanku a ministra dopravy o naplňování…
Nezahálíme, ale potřebujeme vaši pomoc
4. 8. 2020
I když jsou prázdniny a dovolené v plném proudu,…
Ředitelství silnic a dálnic plánuje pražský okruh u Jesenice rozšířit na osm pruhů
30. 6. 2020
Jesenice, 30. 6. 2020, tisková zpráva Alternativy…
Jermanová 4. v anketě Ropák 2019
30. 6. 2020
Pěkné 4. místo obsadila hejtmanka Středočeského…
Vyhlásili jsme novou sbírku na odborné posudky. Pomozte nám.
24. 6. 2020
Ještě jednou děkujeme všem dárcům ze sbírky…
Zpravodaj č. 23 právě vyšel
21. 6. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,
Vyfoť hada
7. 4. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,…
Nový Zpravodaj AD3 č. 22
3. 4. 2020
Přečtěte si poslední vydání našeho Zpravodaje
O nás bez nás?
31. 3. 2020
Již jednou se o nás v historii takto jednalo.…
Dopravní žurnál babky kořenářky č. 3
30. 3. 2020
Právě vyšel!
Výroční zpráva AD3 za rok 2019
29. 3. 2020
Alternativa středočeské D3 z.s. vydala svou…
Světový den vody
25. 3. 2020
Dvacátý druhý březen je Světový den vody. Slaví…
Zlepšuje skutečně Středočeský kraj dopravu?
18. 3. 2020
Středočeský kraj pro zlepšení dopravní situace v…
Co je to vlastně veřejný zájem?
22. 12. 2019
Je to kouzelné slůvko, něco jako abrakadabra,…
Nevědomost je největší nepřítel aneb reportáž z akce Informační stánek ŘSD v Jílovém u Prahy
30. 10. 2019
V pondělí 21. 10. 2019 se na náměstí v Jílovém u…
Středočeská D3 a její alternativy
1. 8. 2019
Výzva premiérovi ČR Andreji Babišovi
Středočeská dálnice v roce 2024? Nereálné!
21. 7. 2019
Zahájení stavby středočeské D3 v roce 2024 je…
Ministerstvo dopravy propaguje kontroverzní dálnici na úkor místních lidí
17. 7. 2019
Ministerstvo dopravy proti lidem v regionu. Na…
Jesenice nesouhlasí se středočeskou dálnicí D3. Není zdaleka sama.
26. 5. 2019
Dne 23. května proběhla v Jesenici u Prahy beseda…
Středočeská D3: výhledy a možnosti
25. 12. 2018
Argumentem pro západní variantu D3 je pomoc…
Odpovědi na otázku „PROČ“ předsedovi vlády Andreji Babišovi
22. 12. 2018
Vážený pane předsedo vlády, nebyli jsme přítomni…
Plánovaná dálnice má jít přes území plné munice
13. 12. 2018
Západní varianta dálnice D3, prosazovaná…
Pohádky pro dospělé z resortu dopravy
10. 12. 2018
Ministerstvo dopravy prosazuje předraženou…
Tisem se brání před staviteli D3
10. 12. 2018
Středočeský kraj zrušil stavební uzávěru na…
Obce se brání projektu D3 – příklad Šebáňovic
7. 12. 2018
Šebáňovice jsou malá vesnice, část městyse…
Malý český horor
1. 12. 2018
Občas mne situace donutí, abych si dal do pořádku…
Suché zákony proti mokré vodě aneb anabáze jedné stavební uzávěry
10. 11. 2018
Dnes a téměř denodenně čteme v tisku, vidíme na…
Projekt středočeské D3 ohrožuje rekreační zázemí Pražanů
28. 8. 2018
Jen málokdo nezná Posázaví, tradiční rekreační…
Válka o vodu v ČR začíná! Které ministerstvo bude na straně lidí?
18. 7. 2018
Žluté trávníky, vyprahlé zahrady, mrtvé lesy,…
Reakce na článek „Dálnice ano či ne“, otištěný v Jílovských novinách V/2018.
1. 6. 2018
V uvedeném článku se objevila zavádějící či…
Zanedbaná a nebezpečná silnice I/3, tzv. Benešovská
22. 2. 2018
Dne 21. února 2018 se na silnici I/3 u Bystřice…
Středočeská D3 jako politikum, lobby a arogance
10. 2. 2018
Jak se v Čechách plánují dálnice v době, kdy se v…
Prodloužení platnosti EIA k záměru středočeské dálnice D3 snadno a rychle
1. 7. 2017
Dne 2. června 2017 vydalo ministerstvo životního…
Lobbisté a spekulanti si brousí zuby na dálnici D3
24. 4. 2017
Spolek pro výstavbu D3 a R4 svolal na dnešek do…
Co se (NE)ví o plánované dálnici D3 u Maršovic
22. 3. 2017
Vzhledem k dosud převažujícím zprávám o…
Problémy s vodou se stavbou středočeské dálnice D3 nekončí, ale začínají!
1. 3. 2017
Stručná reakce na komentář České televize ze dne…
Jak (NE)má vypadat doopravdy dobrá doprava na jih od Prahy? I
21. 1. 2017
Západní varianta středočeské dálnice D3 má pro…
Císařovy nové šaty
22. 12. 2016
Ta Andersenova pohádka mě zaujala už v dětství a…
Splňte sliby v krajské dopravě, vyzývají spolky Starosty a nezávislé
25. 10. 2016
Spolky sdružené v iniciativě Alternativa…
Babišův týdeník manipuluje s krajskými volbami
23. 9. 2016
Týdeník 5plus2, jeden z titulů mediálního domu…
Starostové: špatnému projektu D3 se budeme aktivně bránit
9. 9. 2016
Na pozvání iniciativy Alternativa středočeské D3…
ANO, pane ministře...
25. 8. 2016
Život a zdraví tisíců lidí v obcích ležících na…
Dálnice D3 dopravní problémy středních Čech neřeší, shodli se občané v debatě
14. 6. 2016
Region jihu středních Čech potřebuje zlepšit…