ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďme výhodnější řešení dopravy na jih od Prahy!
Náš hlas
loading

Aktuality

Prodloužení platnosti EIA k záměru středočeské dálnice D3 snadno a rychle

1. 7. 2017 (Komentář)

Dne 2. června 2017 vydalo ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) souhlasné stanovisko s prodloužením platnosti EIA k záměru výstavby D3 – Středočeská část ze dne 2. února 2012. Pomineme-li skutečnost, že toto stanovisko bylo vydáno čtyři měsíce po datu platnosti EIA ze dne 2.2. 2012, která byla 5 roků, má tento nový dokument i více zajímavých bodů.

Dne 2. června 2017 vydalo ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) souhlasné stanovisko s prodloužením platnosti EIA k záměru výstavby D3 – Středočeská část ze dne 2. února 2012. Pomineme-li skutečnost, že toto stanovisko bylo vydáno čtyři měsíce po datu platnosti EIA ze dne 2.2. 2012, která byla 5 roků, má tento nový dokument i více zajímavých bodů.

Po prostudování dokumentu ze dne 2.6.2017 jsem nabyl dojmu, že se snad MŽP situací vůbec nezabývalo a k posouzení mu stačil dokument s názvem „Srovnávací studie, D3 Středočeská část, vydaná Pragoprojektem a.s. (únor 2017) a další studie, které rovněž připravil Pragoprojekt v průběhu měsíce dubna a května 2017, tedy též po době platnosti původní EIA.

Dá se tedy říci, že na základě posouzení situace, jak ji předložil Pragoprojekt, dospělo MŽP k závěru, že u záměru D3 Středočeská část nedošlo k podstatným změnám realizace záměru a prodloužilo platnost EIA ze dne 2.2. 2012 o pět let, tedy do 1. února 2022.

Budeme-li pokračovat ve čtení dokumentu, dozvíme se např., že

  • u některých výpočtových bodů nezaručily plnění hygienických limitů hluku ani navržené protihlukové stěny,
  • nová měření hluku nebyla v rámci žádosti o prodloužení stanoviska EIA provedena,
  • v dotčeném území došlo od doby posouzení vlivu na životní prostředí k mírnému zvýšení hlukové zátěže,
  • současné dopravní zatížení bylo vypočteno z výsledků CSD v roce 2005 a 2010, a tak dále.

Původní EIA sama stála na podkladech z let cca 2000 – 2010. Že by se za 17 let v dotčeném regionu nic nezměnilo?!

Podstatných změn je při tom v území dost, a některé jsou mimořádně významné. Především to je kritický úbytek vody. Na vážnost situace v celé ČR upozorňují vědci, klimatologové a dokonce i MŽP ústy ministra Richarda Brabce. Uvažovaná dálnice zdroje vody přímo ohrožuje a bude mít negativní vliv na vodní režim krajiny.

Kromě nedostatku vody pro obce a vysychání krajiny se dále zvýšilo ohrožení půdy erozí a ohrožení dalšími projevy probíhající klimatické změny. Tyto obecně znějící formulace v sobě mohou skrývat doslova fatální důsledky – od katastrofální zemědělské neúrody, dlouhodobé nedostupnosti vody pro lidi i další organismy, rozmach infekcí a šíření škodlivých organismů v důsledku stresu a nízkého obsahu vody v tocích, nádržích, možné enormní škody způsobené přívalovými dešti, sesuvy a půdními splachy při nenadálých přívalových deštích, bleskové povodně, ohrožení zdraví, životů a majetku v důsledku většiny jmenovaných faktorů, ekonomické škody a mnohé další nepřímé důsledky.

Přitom stavba dálnice D3 ve více obcích nejen ohrozí, ale zničí celý systém hospodaření s vodou, jako je tomu např. v obci Tisem, ale i v dalších obcích. Přímo do míst, kde má obec silné zdroje vody, jsou v Tismi naplánovány retenční nádrže pro odpadní vodu ze dvou mostů. Samozřejmě voda znečištěná solí i ropnými látkami zdroje zničí, nejen prameny, ale i potoky, a tato voda poteče do Tisemského potoka a dále do Janovického a poté do Sázavy. Podle sdělení zástupců ŘSD zde nikdy nebyl prováděn hydrogeologický průzkum. Tato situace je nejen zde, ale i v dalších obcích. Sliby že podél dálnice bude přivedena voda z dálkových přivaděčů lze považovat spíše za nepovedenou pohádku. Pro koho by bylo výhodné nechat se připravit o vlastní kvalitní zdroj vody a přistoupit na dodávky vody z daleka v nejistých cenových i bezpečnostních podmínkách?

Stavba dálnice v navrhované trase je v příkrém rozporu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady číslo 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu se zákonem České republiky číslo 254/2001 Sb. o vodách § 23, s Programovým prohlášením Rady Středočeského kraje ve volebním období 2016-2020 kapitola Životní prostředí a zemědělství v odst. 55 a 59. Je také v rozporu s národní Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (dále jen "Adaptační strategie ČR"), která byla schválena usnesením vlády č. 861 ze dne 26. října 2015.

Domnívám se, že dokument, který má být platný po dalších pět let a ovlivnit krajinu a život tisíců občanů na plánované trase D3 by měl vypadat a být zpracován zcela jinak a ne na základě studií Pragoprojektu, který je zároveň hlavním dodavatelem investora stavby, autorem soutěží veřejných zakázek, kterých se následně sám účastní (a kupodivu vyhrává), a který mnohdy zajišťuje i stavební dozor. Je třeba jej nepřijímat a nový dokument nechat zpracovat nezainteresovanou institucí na základě aktuálních poznatků z terénu – nikoliv narychlo na politickou objednávku u psacího stolu.

Výstavba středočeské dálnice D3 v navržené trase je to nejhorší a nejdražší co mohlo náš kraj po vysídlení v létech okupace a po kolektivizaci zemědělství potkat.

Ještě stále je však jen za pět minut dvanáct. Ještě stále je čas tento kraj zachránit.

Právě vyšel Zpravodaj AD3 č. 39
7. 9. 2021
Uvnitř najdete Dopravní žurnál babky kořenářky č.…
Dopravní žurnál babky kořenářky č. 5 právě vyšel
7. 9. 2021
Neotřelé zpravodajství babky kořenářky z dopravní…
USILUJME O ZLEPŠOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
13. 8. 2021
Nemůžeme dovolit utratit 62 miliard za…
ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ NA JIH OD PRAHY
12. 8. 2021
Řešení dopravních problémů v území na jih od…
Vyjádření Alternativy středočeské D3 k dostavbě dálnice D4
10. 6. 2021
Obce a spolky sdružené pod peticí iniciativy…
Převáží nakonec reálný pohled na věc?
2. 6. 2021
Dostavba dálnice mezi Pískem a Příbramí může…
Děkujeme pane Hruško, kdyby na zodpovědných místech byli lidé jako Vy...
19. 5. 2021
S lístostí oznamujeme, že koncem března podlehl…
Pozor na PPP projekty
15. 5. 2021
Jak jsme již informovali, Ministerstvo dopravy a…
Dostavba D4 je nyní finančně pokryta
15. 5. 2021
Dálnice D4 z Prahy do Písku by měla být dokončena…
Dvě mouchy jednou ranou zřejmě neplatí pro dvojministra Havlíčka
15. 5. 2021
Problémy se mu kupí jak na Ministerstvu průmyslu…
ODS do předvolebního klání vytahuje kartu středočeské D3
23. 4. 2021
Martin Kupka a Martin Kuba (oba ODS) chtějí…
Radek Mátl: Pokud by vázla stavba D3, musel by se zřejmě vybudovat obchvat Miličína
18. 4. 2021
Pokud by se dlouho nedařilo postavit středočeskou…
Začíná stavba obchvatu Olbramovic na I/3
16. 4. 2021
U Olbramovic se poprvé koplo. Po 30 létech čekání…
Chválíme nové vedení Středočeského kraje za podporu rozumné dopravy
10. 4. 2021
Již léta panuje před nádražím v Olbramovicích…
AD3 a Hnutí Duha podaly stížnost na mluvčího Ředitelství silnic a dálnic ČR Jana Rýdla
11. 3. 2021
Hra na baviče a dopravního experta tiskového…
Zpravodaj AD3 č. 34 právě vyšel
11. 3. 2021
Aktuální zprávy ohledně dění kolem středočeské D3.
Nový jižní tah - premiéra hudebního klipu
22. 12. 2020
Pozor, už je to tady! Zveme Vás tímto na on-line…
Pošlete připomínky k nové Dopravní politice ČR!
21. 12. 2020
Nejpozději do 6. 1. 2021 (ale raději o pár dní…
Žádost obcím o spolupráci při zlepšování dopravy
21. 12. 2020
Vyzvali jsme obce ke spolupráci na prosazovaní…
Výzva zaznamenejme minutku klidu
28. 10. 2020
Milí příznivci Alternativy středočeské D3, člověk…
Potíže růstu, nebo růst potíží?
5. 10. 2020
Z tisku se dočteme, že „Zprovoznění D3 u Českých…
Nepropásněte příležitost – jděte k volbám. Volte proti dálnici a pro AD3 0+!
30. 9. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,…
Pokrytci
29. 9. 2020
Na internetu a v mediích proběhla nedávno  zpráva…
Žádosti občanů hází úřad do spamu
28. 9. 2020
Téměř stovka občanů a Alternativa středočeské D3,…
Byli jsme poškozeni v médiích
25. 9. 2020
Vážení, Alternativa středočeské D3 nemá nic…
Vyděšený Kuba
21. 9. 2020
Reakce Alternativy středočeské D3 na vystoupení…
Spor o středočeskou dálnici D3 není soutěž petic, ale hodnot
18. 9. 2020
Reakce Alternativy středočeské D3 na článek „ODS…
Chceme všichni jezdit jen do Prahy?
15. 9. 2020
Autobusy i osobní vlaky ve středních Čechách jsou…
Jsou železnice z Prahy do jižních Čech přetížené? A proč?
14. 9. 2020
Železniční doprava je základní alternativou k…
Premiér Babiš jednal s odpůrci středočeské dálnice D3 o řešení dopravy na jih od Prahy
2. 9. 2020
11 obcí, 1500 občanů a 6 spolků podepsaných pod…
Otevřený dopis předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi
2. 9. 2020
Vážený pane premiére, minimálně 11 obcí, 6 spolků…
Dálnice a krajské volby
1. 9. 2020
Stojíme před volbami do krajského zastupitelstva.…
Hejtmanka Jermanová (ANO) ve střetu zájmů
1. 9. 2020
Středočeská dálnice D3, protežovaná hejtmankou…
Lživá cena dálnice jako argument pro její výstavbu?
29. 8. 2020
Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ve…
Je Dopravní politika ČR pouhým cárem papíru?
24. 8. 2020
Praha, 23. 8. 2020 - Iniciativa Alternativa…
Žádáme hejtmanku a ministra dopravy o naplňování Dopravní politiky ČR
20. 8. 2020
Žádejte hejtmanku a ministra dopravy o naplňování…
Nezahálíme, ale potřebujeme vaši pomoc
4. 8. 2020
I když jsou prázdniny a dovolené v plném proudu,…
Ředitelství silnic a dálnic plánuje pražský okruh u Jesenice rozšířit na osm pruhů
30. 6. 2020
Jesenice, 30. 6. 2020, tisková zpráva Alternativy…
Jermanová 4. v anketě Ropák 2019
30. 6. 2020
Pěkné 4. místo obsadila hejtmanka Středočeského…
Vyhlásili jsme novou sbírku na odborné posudky. Pomozte nám.
24. 6. 2020
Ještě jednou děkujeme všem dárcům ze sbírky…
Zpravodaj č. 23 právě vyšel
21. 6. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,
Vyfoť hada
7. 4. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,…
Nový Zpravodaj AD3 č. 22
3. 4. 2020
Přečtěte si poslední vydání našeho Zpravodaje
O nás bez nás?
31. 3. 2020
Již jednou se o nás v historii takto jednalo.…
Dopravní žurnál babky kořenářky č. 3
30. 3. 2020
Právě vyšel!
Výroční zpráva AD3 za rok 2019
29. 3. 2020
Alternativa středočeské D3 z.s. vydala svou…
Světový den vody
25. 3. 2020
Dvacátý druhý březen je Světový den vody. Slaví…
Zlepšuje skutečně Středočeský kraj dopravu?
18. 3. 2020
Středočeský kraj pro zlepšení dopravní situace v…
Co je to vlastně veřejný zájem?
22. 12. 2019
Je to kouzelné slůvko, něco jako abrakadabra,…
Nevědomost je největší nepřítel aneb reportáž z akce Informační stánek ŘSD v Jílovém u Prahy
30. 10. 2019
V pondělí 21. 10. 2019 se na náměstí v Jílovém u…
Středočeská D3 a její alternativy
1. 8. 2019
Výzva premiérovi ČR Andreji Babišovi
Středočeská dálnice v roce 2024? Nereálné!
21. 7. 2019
Zahájení stavby středočeské D3 v roce 2024 je…
Ministerstvo dopravy propaguje kontroverzní dálnici na úkor místních lidí
17. 7. 2019
Ministerstvo dopravy proti lidem v regionu. Na…
Jesenice nesouhlasí se středočeskou dálnicí D3. Není zdaleka sama.
26. 5. 2019
Dne 23. května proběhla v Jesenici u Prahy beseda…
Středočeská D3: výhledy a možnosti
25. 12. 2018
Argumentem pro západní variantu D3 je pomoc…
Odpovědi na otázku „PROČ“ předsedovi vlády Andreji Babišovi
22. 12. 2018
Vážený pane předsedo vlády, nebyli jsme přítomni…
Plánovaná dálnice má jít přes území plné munice
13. 12. 2018
Západní varianta dálnice D3, prosazovaná…
Pohádky pro dospělé z resortu dopravy
10. 12. 2018
Ministerstvo dopravy prosazuje předraženou…
Tisem se brání před staviteli D3
10. 12. 2018
Středočeský kraj zrušil stavební uzávěru na…
Obce se brání projektu D3 – příklad Šebáňovic
7. 12. 2018
Šebáňovice jsou malá vesnice, část městyse…
Malý český horor
1. 12. 2018
Občas mne situace donutí, abych si dal do pořádku…
Suché zákony proti mokré vodě aneb anabáze jedné stavební uzávěry
10. 11. 2018
Dnes a téměř denodenně čteme v tisku, vidíme na…
Projekt středočeské D3 ohrožuje rekreační zázemí Pražanů
28. 8. 2018
Jen málokdo nezná Posázaví, tradiční rekreační…
Válka o vodu v ČR začíná! Které ministerstvo bude na straně lidí?
18. 7. 2018
Žluté trávníky, vyprahlé zahrady, mrtvé lesy,…
Reakce na článek „Dálnice ano či ne“, otištěný v Jílovských novinách V/2018.
1. 6. 2018
V uvedeném článku se objevila zavádějící či…
Zanedbaná a nebezpečná silnice I/3, tzv. Benešovská
22. 2. 2018
Dne 21. února 2018 se na silnici I/3 u Bystřice…
Středočeská D3 jako politikum, lobby a arogance
10. 2. 2018
Jak se v Čechách plánují dálnice v době, kdy se v…
Prodloužení platnosti EIA k záměru středočeské dálnice D3 snadno a rychle
1. 7. 2017
Dne 2. června 2017 vydalo ministerstvo životního…
Lobbisté a spekulanti si brousí zuby na dálnici D3
24. 4. 2017
Spolek pro výstavbu D3 a R4 svolal na dnešek do…
Co se (NE)ví o plánované dálnici D3 u Maršovic
22. 3. 2017
Vzhledem k dosud převažujícím zprávám o…
Problémy s vodou se stavbou středočeské dálnice D3 nekončí, ale začínají!
1. 3. 2017
Stručná reakce na komentář České televize ze dne…
Jak (NE)má vypadat doopravdy dobrá doprava na jih od Prahy? I
21. 1. 2017
Západní varianta středočeské dálnice D3 má pro…
Císařovy nové šaty
22. 12. 2016
Ta Andersenova pohádka mě zaujala už v dětství a…
Splňte sliby v krajské dopravě, vyzývají spolky Starosty a nezávislé
25. 10. 2016
Spolky sdružené v iniciativě Alternativa…
Babišův týdeník manipuluje s krajskými volbami
23. 9. 2016
Týdeník 5plus2, jeden z titulů mediálního domu…
Starostové: špatnému projektu D3 se budeme aktivně bránit
9. 9. 2016
Na pozvání iniciativy Alternativa středočeské D3…
ANO, pane ministře...
25. 8. 2016
Život a zdraví tisíců lidí v obcích ležících na…
Dálnice D3 dopravní problémy středních Čech neřeší, shodli se občané v debatě
14. 6. 2016
Region jihu středních Čech potřebuje zlepšit…
Tento web používá ke správné činnosti cookies. Rozumím